Met onderzoek bijdragen aan daling suïcides in Nederland

Facebooktwitterlinkedinmail

suicidepreventie_vvg.jpg.jpg.html

18 september 2015 – Sinds 2007 is het aantal suïcides in Nederland gestegen. Vanaf 17 september kunnen onderzoekers van kennisinstituten, universiteiten of hogescholen projectideeën indienen in het kader van suïcidepreventie  in samenwerking met professionals uit de praktijk en mensen uit de doelgroep (ervaringsdeskundigen, naasten en/of familie). 

Het ZonMw-programma en deze subsidieoproep hebben als doel kennis op te leveren die bijdraagt aan de vermindering van het aantal suïcides in Nederland. Daarbij beoogt het programma dat deze kennis ook daadwerkelijk overgedragen en geïmplementeerd wordt in de praktijk. Ook beoogt het programma de samenwerking rond suïcidepreventie te stimuleren. Het programma heeft budget voor 1 open ronde.

Onderzoeksprioriteiten

U kunt onderzoeksvoorstellen indienen op de volgende prioriteiten:

  • Suïcidepreventie bij mannen tussen de 40 en 60 jaar, veelal zonder werk
  • Suïcidepreventie bij patiënten onder langdurige behandeling van de ggz
  • Doorbreken van het taboe dat rondom suïcide wordt ervaren
  • Gericht implementatieonderzoek naar het beter toepassen van kennis in de praktijk, het toepassen van richtlijnen en het toeleiden van kennis naar opleiding en scholing van (zorg)professionals, dit ter verbetering van de vroege opsporing van suïcidaliteit in de samenleving, de hulpverlening en de toeleiding naar zorg
  • Sluitende ketenzorg om uitval bij verwijzing te voorkomen
  • Inzet van ervaringsdeskundigen en naasten in preventie van suïcide en ondersteuning van naasten en nabestaanden

Het onderzoek richt zich met name op:

  • Suïcidepreventie in het sociaaleconomisch domein, onderwijs, media, verkeer en vervoer
  • Suïcidepreventie binnen de ggz, de algemene gezondheidszorg en E-hulp

Ook kunt u een onderzoeksvoorstel indienen voor een evaluatiestudie waarin de maatschappelijke opbrengsten van het gehele programma vanuit verschillende perspectieven worden belicht.

Suïcidaal gedrag

Suïcidaal gedrag is een omvangrijk en complex gezondheids- en maatschappelijk probleem. Uit onderzoek blijkt dat het aantal mensen met gedachten over suïcide (410.000 mensen per jaar) en het aantal pogingen (94.000 mensen per jaar) vele malen hoger ligt (Trimbos, 2011). Van deze laatste groep komen ongeveer 14.000 mensen jaarlijks in het ziekenhuis. De groep mensen die begeleiding en zorg nodig heeft is dus veel groter dan de groep die uiteindelijk overlijdt. Van de mensen met suïcidale gedachten krijgt ongeveer 40% geen behandeling. Belangrijkste reden is dat ze weinig behoefte hebben aan hulp en erop vertrouwen dat de problemen weer overgaan of denken zelf de problemen aan te kunnen (Bruffaerts, 2011). Mogelijk speelt de toegankelijkheid van zorg hierin ook een rol.
Meer informatie

Bron: zonmw.nl 

Dit bericht is 856 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail