Mensen met psychiatrische klachten door HELI van Indigo sneller thuis

Facebooktwitterlinkedinmail
i--communicatie-samenwerkingsverbanden-indigo-huisstijl-logos-jpeg-indigo-direct-en-dichtbij
14 juli 2015 – Indigo Basis GGZ in Nijmegen biedt sinds enige tijd HELI®. HELI is bedoeld voor mensen die langdurige en chronisch psychische problemen hebben en die behandeling hebben gehad in de specialistische GGZ.
‘Voor de komst van de HELI-behandeling bleven patiënten langer in zorg bij de specialistische GGZ. Door deze vorm van behandeling en begeleiding is het nu mogelijk om thuis of in bijvoorbeeld een woonvoorziening te verblijven’, stelt Sandra Huygens, sociaal-psychiatrisch verpleegkundige bij Indigo.
HELI staat voor ‘Herstel in de Eerste Lijn met Indigo’ en is een behandelvorm in de Basis GGZ. Herstel betekent daarbij: het leren leven met een psychische aandoening, beperking of kwetsbaarheid.
Uitgangspunt vormen de mogelijkheden en persoonlijke doelen van de betrokken persoon. Als hij of zij zich in staat voelt om op een actieve manier een positieve wending aan zijn leven te geven, dan is de krachtgerichte zorg HELI iets voor hem of haar! De HELI-behandeling wordt gegeven door psychologen en psychiatrisch verpleegkundigen en afgestemd op de situatie van de patiënt.
Behandeling vindt plaats in de Indigovestiging aan de Tarweweg in Nijmegen, en deels vanuit huisartsenpraktijken of wijkcentra, zoals bijvoorbeeld huisartsenpraktijk Ubachs en Vogels in Wijchen en wijkcentrum Lindenholt. Regelmatig vindt ook huisbezoek plaats; omdat de patiënt niet mobiel is, of omdat er naar één van de onderliggende pijlers gekeken wordt. Deze pijlers zijn: Psychische gezondheid en leefstijl, Lichamelijke gezondheid en leefstijl, Sociaal en maatschappelijk functioneren, Wonen en Veiligheid. Door patiënten op deze gebieden te ondersteunen voelen zij zich gesterkt in de manier waarop zij zich voelen en in het leven staan.
Er zijn al succesverhalen over HELI. Zo vertelt Huygens over een cliënte met een bipolaire stoornis: ‘Na behandeling in de specialistische GGZ was cliënte overgedragen aan Indigo. Het ging echter door onverwachte omstandigheden al na vijf maanden mis. Ze kreeg een manisch-psychotische ontregeling. Normaalgesproken zou dit betekend hebben dat cliënte terug zou gaan naar Pro Persona (specialistische GGZ aan de Nijmeegsebaan).
Door intensief overleg (niet vergoed door de zorgverzekeraar) en door een soepele samenwerking tussen huisarts, Indigo en Pro Persona, kon met een korte opname worden volstaan. De medicatie van cliënte werd opnieuw ingesteld, de psychose bedwongen en de behandeling kon weer overgenomen worden door Indigo na anderhalve week. Volgens de gestelde kaders door overheid en zorgverzekeraars zou Indigo zich niet meer met deze cliënte mogen bemoeien, ze was immers over gegaan naar de SGGZ door de opname. Op wens van cliënte zelf en vanuit goed hulpverlenerschap is ervoor gekozen de kaders even te laten voor wat ze zijn en cliënte te blijven volgen; met een tevreden cliënte en huisarts en lagere kosten voor de zorgverzekeraar tot gevolg.
’ Voor de komst van de HELI-behandeling bleven patiënten langer in zorg bij de specialistische GGZ. Door deze vorm van behandeling en begeleiding is het nu mogelijk om thuis of in bijvoorbeeld een RIBW-voorziening te verblijven. De sociaal psychiatrisch verpleegkundige, die samenwerkt met een psychiater, verleent nazorg na een behandeling in de specialistische GGZ. De HELI-behandeling wordt vergoed door de zorgverzekeraars.

Dit bericht is 1745 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail