Meld ook in 2014 uw ervaringen met de nieuwe ggz en met verzekeraars

Facebooktwitterlinkedinmail

nip

Vanaf 1 januari is de ggz flink veranderd met de invoering van de basis ggz en gespecialiseerde ggz. Hoe pakt deze verandering voor u uit als zorgprofessional? En welke ervaringen heeft u hierover met verzekeraars?
U kunt uw ervaringen nu bij het NIP melden via dit formulier.

Het NIP legt deze ervaringen voor aan de verzekeraars en NZa en VWS en werkt met hen aan werkbare oplossingen.   

Veel klachten over zorginkoop 2014
Het NIP ontving eind 2013 al 400 meldingen over onregelmatigheden in het inkoopproces met verzekeraars. Lagere omzetplafonds en tarieven, complexere en vaak onredelijke eisen, slechte communicatie en veel procesfouten in de inkoopmodules Hierover kunt u meer lezen in het themadossier zorgstelsel. Ook komen dagelijks veel telefonische vragen bij het NIP binnen over de ingewikkelde regelgeving die soms moeilijk aansluit bij de praktijk. Het NIP wil deze zorgen graag systematisch in kaart brengen en opent hiervoor opnieuw een meldpunt.   

Hoe meldt u uw ervaring?
Het meldpunt is speciaal bedoeld om ervaringen met verzekeraars of het zorgstelsel te melden. Gebruik bij voorkeur hiervoor het antwoordformulier zodat het NIP deze klachten kan rubriceren en bundelen. Probeer uw ervaring concreet te maken maar houd het wel beknopt. Ga naar het formulier.

Inhoudelijke vragen naar de voorlichters
Heeft u inhoudelijke vragen over zaken die niet duidelijk zijn in de nieuwe GGZ kunt u gewoon terecht bij de voorlichters van het NIP, dagelijks telefonisch bereikbaar tussen 9:00 en 12:30 uur via 030-8201500 of per mail info@psynip.nl Veel informatie en antwoorden op vragen staat op het themadossier zorgstelsel van het NIP. U kunt daarnaast ook de helpdesk bellen van de NZa over de regelgeving, het CVZ over wat het verzekerde pakket inhoudt en de zorgverzekeraars over de contractering en polisvoorwaarden.

Dit bericht is 2208 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail