Medicatieveiligheid GGZ en verslavingszorg is verbeterd

Facebooktwitterlinkedinmail

 Pillen

De medicatieveiligheid in de geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg is verbeterd. Na twee jaar intensief toezicht van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) besteden de instellingen meer aandacht aan het beheersen van risico’s. Dat werpt nu zijn vruchten af, blijkt uit een onderzoek van de IGZ. Toch is er ook nog veel aandacht nodig voor verdere verbeteringen.

Instellingen verrichtten grote inspanningen

De IGZ onderzocht tussen juni 2011 en februari 2013 de medicatieveiligheid bij alle instellingen met klinische behandeling voor geestelijke gezondheidszorg (GGZ) en verslavingszorg. Zowel brancheorganisatie GGZ Nederland als de inspectie benoemden medicatieveiligheid als speerpunt van patiëntveiligheid. De GGZ-instellingen hebben grote inspanningen geleverd om de medicatieveiligheid op een hoger plan te brengen. Hierin zijn ze geslaagd. Er is meer aandacht voor het beheersen van risico’s. De instellingen zijn op de goede weg, maar zullen zich moeten inspannen om de ingezette verbeteringen voort te zetten en vast te houden.

Medicatieoverzicht en elektronisch voorschrijven

Vrijwel alle bezochte instellingen hebben, in ieder geval op werkdagen, van elke patiënt een actueel medicatieoverzicht dat beschikbaar is voor de artsen en verpleegkundigen. Eind 2012 maakte ongeveer de helft van de instellingen gebruik van een systeem voor elektronisch voorschrijven. Op basis van de uitgewerkte plannen verwacht de inspectie dat in de loop van 2013 alle bezochte instellingen een dergelijk systeem gebruiken. Door een elektronisch voorschrijfsysteem is de kans op het voorschrijven van verkeerde geneesmiddelen of een voor de patiënt gevaarlijke combinatie vrijwel uitgesloten.

Bewaren van medicijnen

Ook op de afdelingen is veel verbeterd. Grote en niet-controleerbare voorraden geneesmiddelen op afdelingen, die niet op naam staan van patiënten, zijn teruggebracht tot beperkte werkvoorraden die nauwkeurig zijn omschreven.

Toch ook nog verbeteringen nodig

De opslag van geneesmiddelen blijft aandacht vragen. Regelmatige audits door de instellingen zijn noodzakelijk om risicovolle situaties in het opslaan en toedienen van geneesmiddelen te verminderen. Het overdragen van medicatiegegevens van en naar de thuisapotheek van de patiënt en tussen artsen bij opname, ontslag of overplaatsing, wordt steeds vanzelfsprekender. Mede omdat er vaak veel verschillende zorgverleners bij betrokken zijn, is deze medicatieoverdracht nog wel kwetsbaar.

Alle instellingen met klinische behandeling zijn bezocht tijdens dit onderzoek. De IGZ verwacht van de beschermde woonvormen en de ambulante GGZ dat zij zich spiegelen aan de resultaten. In 2014 worden de RIBW-en en ambulante GGZ hierop getoetst. Tijdens de jaargesprekken van de inspectie met GGZ-instellingen is medicatieveiligheid een vast onderdeel op de agenda.

Meer informatie

25-04-2013 | PDF-document, 275 kB

Brief van minister Schippers (VWS) aan de Tweede Kamer over het rapport ‘Medicatieveiligheid in de klinische GGZ en verslavingszorg: ingezette verbetering moet worden voortgezet.

Dit bericht is 4646 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail