Mail de redactie!

Insturen van uw eigen nieuwsbericht

Een nieuwsbericht moet aan de volgende eisen voldoen wil de redactie mogelijkerwijs tot plaatsing overgaan:

  • het mag niet kwetsend zijn
  • het moet een landelijk karakter hebben:
  • het moet bijdragen aan een positieve beeldvorming t.o.v. de ggz

Verder ten aanzien van het formaat waarin u de berichten aanbiedt:

  • vermeld de bron voor zover mogelijk
  • bied de tekst aan als Word-document of tekst-bestand. Geen Pdf.

Tot slot heeft de redactie ten alle tijden het voorrecht om zonder opgave van redenen een nieuwsbijdrage te weigeren.

Stuur een mail naar nieuwsfeit@ggznieuws.nl