LPGGZ : Minister Schippers beëindigt Bestuurlijk akkoord Toekomst GGZ in huidige vorm

Facebooktwitterlinkedinmail
schippers

Gisteren heeft een bestuurlijk overleg plaatsgevonden tussen minister Schippers van VWS en alle partijen van het Bestuurlijk Akkoord GGz, waaronder het Landelijk Platform GGz. De aanleiding van de uitnodiging van de minister voor dit gesprek was de afwijzing van de wetswijziging van artikel 13 (het verruimen van de mogelijkheden voor selectieve inkoop door zorgverzekeraars) door de Eerste Kamer. Vorige week al was er al een verontrustend signaal van de minister in het Algemeen Overleg over de ggz in de Tweede Kamer: zij gaf aan dat naar haar mening het Bestuurlijk Akkoord GGz is beëindigd, omdat de wetswijziging van artikel 13 voor haar een voorwaarde is om de (financiële) doelstellingen van het akkoord te behalen. Doordat de ggz-partijen naar haar mening zich tegenstander hebben getoond van een aanpassing van artikel 13, vindt de minister dat die partijen daarmee zelf het Bestuurlijk Akkoord hebben beëindigd.

Gisteren hebben de ggz-partijen in het gesprek met de minister gezamenlijk toegelicht dat zij niet principieel tegen de wetwijziging zijn, maar dat zij vinden dat op dit moment nog niet voldaan wordt aan de andere vastgelegde randvoorwaarden in het akkoord, zoals kwaliteitscriteria, transparantie en keuze-informatie. De partijen benadrukten dat zij veel waarde hechten aan de samenhangende doelstellingen van het akkoord en dat zij het beëindigen van het akkoord niet wenselijk achten.

Het Landelijk Platform GGz heeft in het gesprek toegelicht waarom het LPGGz in december stelling heeft genomen in de discussie rondom artikel 13 en de vrije artsenkeuze. Het LPGGZ vindt dat er moet worden voldaan aan de noodzakelijke randvoorwaarden voor een wetwijziging. We willen zicht hebben op de kwaliteitscriteria waarop de zorg wordt ingekocht door verzekeraars. Ook moeten patiënten kunnen beschikken over objectieve keuze-informatie met betrekking tot zorgaanbieders en verzekeraars. Daarnaast kwamen er bij het LPGGz zorgelijke signalen binnen omtrent de budgetpolis en risicoselectie door zorgverzekeraars. Naar onze mening zou een wetwijziging op dit moment grote gevolgen kunnen hebben voor patiënten. Het LPGGz heeft de minister daarom gevraagd om een pas op de plaats te maken met betrekking tot de wetswijziging. Wij willen meer transparantie en inzicht in de zorg, waarbij de kwaliteitstandaarden die nu in ontwikkeling zijn voor de ggz als basis gaan dienen voor selectieve zorginkoop.

Ondanks onze toelichting bleef de minister tijdens het bestuurlijk overleg van mening dat met het niet doorgaan van de wetswijziging artikel 13, het Bestuurlijk Akkoord GGz niet meer kan worden uitgevoerd. De minister gaat terug naar het kabinet en de coalitie met de vraag wat de mogelijkheden zijn voor een nieuw akkoord met de ggz-partijen, waarbij voor haar de financiële doelstellingen van het akkoord leidend zijn. Ook gaf zij aan zich te beraden op de positie van de ggz in het stelsel.

Het LPGGZ is teleurgesteld en bezorgd over deze rigoureuze koerswijziging vanuit VWS en beraadt zich momenteel over de mogelijke gevolgen voor patiënten en naastbetrokkenen in de ggz en de gewenste vervolgstappen.

Bron: platformggz.nl 

Dit bericht is 2960 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail