LPGGZ: aanbevelingen aanpak wachtlijsten jeugd-ggz

Facebooktwitterlinkedinmail
jeugd, kind, eenzaam, uitsluiting

15 juni 2015 – Nieuwsuur kwam met een uitgebreide reportage over kinderen die (te) lang op de wachtlijst staan bij onder andere de jeugdpsychiater en/of ggz-instelling.

Het Landelijk Platform GGz, dat een bijdrage levert aan de uitzending, maakt zich ernstig zorgen over de signalen die binnen komen over oplopende wachttijden en wachtlijsten voor de jeugd-ggz. Kinderen, jongeren en hun ouders hebben recht op snelle toegang tot passende zorg.

Aanbevelingen die in samenhang moeten worden opgepakt:

  1. Wij staan op het standpunt dat sommige gemeenten pro-actiever de wachtlijst-problemen moeten oplossen. Dat kan door meer dan nu in te zetten op wachtlijstbemiddeling, en zo nodig door de inzet van ‘troubleshooters’ die met doorzettingsmacht snel goede zorg kunnen regelen. Als er geen plek meer is bij een ggz-aanbieder, extra plaatsen contracteren, of snel op zoek naar een ggz-aanbieder in de buurt die wél plek heeft. Het moet voor ouders en kinderen geregeld worden, zij hebben al zorgen genoeg vanwege de problematiek van hun kind.
  2. Meer dan nu moet, als gaat om specialistische ggz, de zorg worden opgeschaald naar regionaal niveau. Op die manier delen gemeenten gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor het regelen van deze specialistische zorg, zodat deze zorg voor elk kind beschikbaar is, ongeacht de gemeente waar iemand woont.
  3. Tenslotte dringen wij aan op de komst van een onafhankelijk toezichthoudend en landelijk orgaan die periodiek rapporteert over het ontstaan van wachttijden en wachtlijsten, zodat tijdig kan worden bijgestuurd. Binnen de Zorgverzekeringswet rapporteert de NZa over wachttijden en over overschrijding van de wachttijden: tot intake, en van intake tot behandeling. Zorgverzekeraars worden erop aangesproken als de Treeknormen worden overschreden (in verband met het wettelijk recht op zorg). Binnen de Jeugdwet is dit niet goed geborgd. Juist in deze cruciale fase na de wetswijziging moet regionaal en landelijk in beeld gebracht worden waar problemen ontstaan rondom wachttijden en wachtlijsten om waar nodig het beleid bij te kunnen stellen.

Bron: platformggz.nl 

Dit bericht is 772 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail