Lentis-topman levert salaris in

Facebooktwitterlinkedinmail

bert van der hoek lentes

Lentis-bestuurder Bert van der Hoek levert tien procent inkomen in om te voldoen aan de Wet normering topinkomens zorg. Dat meldt het Dagblad van het Noorden.

De Wet Normering Topinkomens is vanaf 2013 van kracht in de gezondheidszorg. Het maximum is gebaseerd op 130 procent van het brutosalaris van een minister. Dit komt neer op een bedrag van ruim 187.000 euro, vermeerderd met het werkgevers deel van sociale verzekeringspremies (werkgeversdeel), belastbare onkostenvergoedingen en componenten voor onkostenvergoeding en het werkgeversdeel van het pensioen en dergelijke. Voor deze laatste twee componenten wordt uitgegaan van respectievelijk maximaal circa 8.000 en 33.000 euro. Er is sprake van een overschrijding van de bezoldigingsnorm als de som van bovengenoemde onderdelen de 228.000 euro, exclusief het werkgeversdeel van de sociale verzekeringspremies, overschrijdt.

Afbouwregeling WNT

Bij de WNT geldt een zogenaamde afbouwregeling: als bestuurders eerder afspraken hebben gemaakt over hun beloning die het maximum verscheidt, dan geldt dat bestuurders nog 4 jaar de hogere beloning mogen ontvangen en vervolgens in drie jaar moeten afbouwen naar het maximum. Bij de beloningscode geldt dat eerder gemaakte afspraken van toepassing kunnen blijven.

Lentis-topman levert in

Topman Bert van der Hoek van ggz-instelling Lentis levert op eigen verzoek dit jaar 10 procent in om versneld te voldoen aan de nieuwe wettelijke norm. ‘Op een gegeven moment is er zo veel maatschappelijke druk om de inkomens te verlagen, dat je je daar toch wat van moet aantrekken’, zegt hij tegenover het Dagblad van het Noorden.

Aanpassing WNT

Als het aan minister Plasterk van Binnenlandse Zaken ligt, dan gaat het salaris van bestuurders nog verder omlaag. In een wetsvoorstel is het nieuwe maximum gebaseerd op 100 procent van het brutosalaris van een minister en niet 130 procent. De brancheorganisatie van zorgbestuurders NVZD vindt dit onverstandig.

Bron; zorgvisie.nl 

Dit bericht is 2979 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail