Leerling met autisme kan in regulier onderwijs integreren

Facebooktwitterlinkedinmail

school

Integratie van op zijn minst een deel van de leerlingen met een autismespectrumstoornis (ASS) in het reguliere onderwijs is onder voorwaarden mogelijk. Dat stelt de Inspectie van het Onderwijs na onderzoek onder scholen die daarmee ervaring hebben opgedaan.

Uit het onderzoek blijkt dat het aantal ASS-leerlingen op een reguliere school  zowel aan een minimum als een maximum gebonden moeten zijn. Als selectie plaatsvindt moeten de afwegingscriteria vooraf duidelijk zijn. Stel speciale voorzieningen ruim open, ook voor leerlingen zonder een officiële diagnose of leerlinggebonden financiering. Tenslotte zijn een goede afstemming en een flexibele schoolorganisatie  noodzakelijk vanwege de structuur en regelmaat waaraan ASS-leerlingen behoefte hebben.

De inspectie waarschuwt voor te hoge verwachtingen. Een deel van de ASS-leerlingen is meer gebaat bij  extra ondersteuning in het speciaal onderwijs. Maatwerk en geleidelijkheid blijven dus geboden. Regulier onderwijs waar het kan en speciaal onderwijs waar het niet anders kan.

Bron: Inspectie van het Onderwijs/ nji.nl

Dit bericht is 3921 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail