Knelpunten transitie jeugdhulp vragen om gerichte actie

Facebooktwitterlinkedinmail

ggznederland

De branches voor (gespecialiseerde) jeugdhulp doen in een brief op 24 juni een dringend beroep op de staatssecretarissen van VWS en Veiligheid & Justitie om de knelpunten bij de transitie van de zorg voor de jeugd aan te pakken.

Gerichte actie om gemeenten en aanbieders tot continuïteitsafspraken te brengen is dringend nodig volgens Jeugdzorg Nederland, GGZ Nederland, Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland en VOBC, branches voor (gespecialiseerde) jeugdhulp. Zij doen in de brief een dringend beroep op de staatssecretarissen om de teloorgang van essentiële zorgfuncties in de jeugdhulp te voorkomen en noodzakelijke hulp voor jeugdigen en hun gezinnen in 2015 en daarna veilig te stellen.

Eigenlijk zijn er nog geen concrete afspraken of contracten, zo constateren de vier brancheorganisaties. Dat blijkt ook uit een enquête die ze hebben uitgevoerd onder aanbieders van gespecialiseerde jeugdhulp. De aanbieders verwachten een forse omzetdaling met alle gevolgen van dien voor de continuïteit van de jeugdzorg. Zonder een doelgerichte en gecoördineerde aanpak is het onvermijdelijk dat aanbieders van jeugdhulp collectief tot aanmelding bij de Transitieautoriteit Jeugd over moeten gaan.

De branches voor (gespecialiseerde) jeugdhulp uitten hun zorgen over de transitie van de zorg voor de jeugd ook op 20 juni in een brief aan de vaste commissie voor VWS.

Beide brieven zijn verstuurd voorafgaand aan het algemeen overleg op 25 juni, als de vaste commissie voor VWS in debat gaat met de staatssecretarissen van VWS en Veiligheid & Justitie.

Dit bericht is 2497 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail