Knelpunten in crisiszorgketen GGZ in kaart gebracht

Facebooktwitterlinkedinmail

crisis

Op 24 maart hebben het ministerie van VWS, LPGGz en GGz Nl een conferentie gehouden in Soesterberg over de acute ggz. Zowel vanuit cliënten en familie als vanuit ketenpartners komen signalen binnen over ontoereikende crisiszorg en gebrek aan afstemming tussen ketenpartners in de acute ggz.

Er zijn veel verschillende partijen betrokken bij de crisiszorg, zoals huisartsen, crisisdienst, SEH, politie, GGD en maatschappelijke opvang. Het risico op dwangmaatregelen in een crisissituatie is groot voor cliënten. Doel van de bijeenkomst was het samenbrengen van relevante stakeholders die met acute ggz te maken hebben, zodat zij van elkaars ervaringen konden leren en om te komen tot vervolgafspraken ter verbetering van de crisiszorg op regionaal / lokaal niveau.

Conclusie: Investeren in preventie van crisissituaties

Naast een Profiel Crisisdienst is aandacht geweest voor de Psycholance als alternatief voor de ambulance. Vanuit het cliëntenperspectief is aandacht gevraagd voor een cliënt gestuurd project in Haarlem (Pitstop hotel). Een belangrijke conclusie van deze dag is meer investeren in preventie van crisissituaties door vroegsignalering en door laagdrempelige voorzieningen in de wijk waar iemand een time out kan nemen.

Ervaringen van cliënten dienen uitgangspunt te zijn bij verbeteringen in de ketenzorg. Gemeenten, zorgaanbieders en zorgverzekeraars aan zet om de zorg en ondersteuning die cliënten en familie nodig hebben in de acute ggz te optimaliseren en te zorgen voor maatwerk.

Meer informatie? Neem contact op met Christien van der Hoeven.

Bron: platformggz.nl 

Dit bericht is 3337 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail