Kleuter met driftbuien? Of een psychiatrische stoornis?

Facebooktwitterlinkedinmail

Unknown

Het onderscheid tussen ongewenst gedrag passend bij de kleuterleeftijd (driftbuien, niet stil kunnen zitten, snel afgeleid zijn) en een kinderpsychiatrische stoornis is niet eenvoudig. Dit geldt met name voor de kinderpsychiatrische stoornissen: oppositioneel-opstandige stoornis (ODD, Oppositional Defiant Disorder), (antisociale) gedragsstoornis (CD, Conduct Disorder) en aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit (ADHD, Attention Deficit Hyperactivity Disorder). Tessa Bunte deed onderzoek.

Twee instrumenten helpen bij diagnose ODD, CD en ADHD
In het promotieonderzoek van Tessa Bunte werden 193 kleuters betrokken die vanwege ernstige gedragsproblemen verwezen werden naar een polikliniek voor kinderpsychiatrie. Allereerst bleek dat twee onderzoeksinstrumenten helpen bij het betrouwbaar stellen van de diagnose ODD, CD en ADHD: een interview met de ouders gericht op de gedragsproblemen (K-DBDS) en een gedragsobservatie van het kind (DB-DOS). Voor de diagnostiek is ook informatie van school nodig.

Blijven volgen voor zekerheid
Deze kleuters werden over een periode van anderhalf jaar twee keer heronderzocht. Het bleek dat dit heronderzoek nodig was om onderscheid te maken tussen kinderen die de diagnose behouden en kinderen die niet meer gediagnosticeerd kunnen worden met ODD, CD of ADHD. Ook waren er kinderen die bij het eerste onderzoek geen diagnose hadden gekregen maar een stoornis ontwikkelden over de tijd. Het is dus belangrijk om kleuters die verwezen worden vanwege ernstige gedragsproblemen te blijven volgen. Het bleek dat de stabiliteit van diagnosen afhangt van de mate waarin de kleuters hun impulsen kunnen afremmen zoals blijkt uit psychologisch onderzoek, de aanwezigheid van gedragsproblemen elders dan de thuissetting en stress bij de ouders.

Promotie

Promotie Tessa Bunte aan de Universiteit Utrecht op 17 juni.

Bron: jgz.nl 

Dit bericht is 3902 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail