“Kaalslag forensische zorg”

Facebooktwitterlinkedinmail

forens

Het Ministerie van Veiligheid en Justitie ontkomt er niet aan: ook zij moeten gaan bezuinigingen. In 2017 moet structureel ruim 300 miljoen ingeleverd zijn. Aangezien de Politie wordt ontzien, wordt dat bedrag vooral bij het Gevangeniswezen en de Forensische zorg weggehaald. Terwijl elke reorganisatie toch geld moet opleveren is de vorming van de Nationale Politie daarvan uitgezonderd. Daar gaat via een bijzondere constructie in de komende jaren zelfs meer geld naar toe.

De forensische zorg kent een jaarbudget van ruim 700 miljoen euro. In de plannen van Justitie moet daar in de komende jaren ruim 100 miljoen van af. Dat is ongeveer 15%! Dat hakt er dus behoorlijk in.

De TBS capaciteit zal met honderden plaatsen gaan afnemen en de vergoedingen zullen behoorlijk naar beneden worden bijgesteld.

De kans dat het Malieveld zal vollopen om te gaan protesteren tegen deze bezuinigingen is echter niet zo groot. TBS-ers zijn niet populair en protesteren is voor hen lastig. De aangekondigde bezuinigingen brengen de nodige risico’s met zich mee. Minder geld betekent minder begeleiding en behandeling, meer onrust binnen de klinieken, hogere werkdruk en grotere risico’s voor het personeel. Het betekent ook minder verlofmogelijkheden en dus langere behandelduur, minder kwaliteit van de behandeling en dus ook hogere kans op recidive.

Het recidive cijfer van een ex-tbs gestelde, 2 jaar na beëindiging van de maatregel, bedraagt ongeveer 20%. Dat percentage ligt bij ex-gedetineerden ongeveer 3 keer zo hoog. Het verlenen van forensische zorg is dus zeer succesvol bij het verminderen van recidive. Nog los van het menselijk leed is de economische schade van criminaliteit groot. Minder of slechtere forensische zorg leidt uiteindelijk tot meer kosten. En tot meer incidenten. Terwijl die nu net in de afgelopen jaren behoorlijk zijn afgenomen.

Forensische zorg werkt dus. Elke geïnvesteerde euro verdient zich dubbel terug. Hoe groter de bezuiniging, des te hoger de toekomstige uitgaven. Maar valt er dan niets te winnen aan doelmatigheid of aan efficiency? Er moet toch wel iets te besparen zijn?

Binnen de sector wordt hard gewerkt aan verantwoorde verkorting van de behandelduur, aan uitwisseling van succesvolle behandelmethodieken, aan verbeterde risicotaxaties en aan technologische innovatie. Ook werken we aan nog betere samenwerking met politie, openbaar ministerie en met name ook met andere delen van de geestelijke gezondheidssector. Dat leidt allemaal tot verbetering van kwaliteit en minder kosten.

Natuurlijk, als er minder tbs wordt uitgesproken zullen er klinieken moeten sluiten. Maar zo diep gaan snijden in de forensische zorg als aangekondigd is, is onevenredig, gevaarlijk en niet verstandig. Al was het maar omdat je na een nieuwe reeks van incidenten de instelling van een nieuwe parlementaire commissie over een paar jaar kunt voorkomen. Want de conclusie van zo’n commissie zal even simpel als voorspelbaar zijn: ‘ de kaalslag van de forensische zorg is onverantwoord geweest’.

 

Bron: ggznederland.nl © J. Verbugt

Dit bericht is 3700 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail