Jeugdwet: persoonsgegevens facturen jeugdzorg toegestaan

Facebooktwitterlinkedinmail

privacy

3 augustus 2015 – De Jeugdwet biedt voldoende grondslag voor het vermelden van persoonsgegevens op facturen. Om misverstanden te voorkomen wordt via de Veegwet een duidelijkere grondslag geboden voor de uitwisseling van gegevens bij declaraties van geleverde jeugdhulp.

Staatssecretaris Van Rijn (VWS) is van mening dat de Kamer hiermee niet op een zijspoor wordt gezet. De tijdelijke ministeriële regeling die binnenkort intreedt, is gebaseerd op een artikel in de Jeugdwet zelf die al door de Kamer behandeld is. De tijdelijke regeling wordt straks ingebed in de Veegwet, die later dit jaar op de agenda van de Kamer komt te staan.

Tussenoplossing

“Het was van belang om een tussenoplossing te vinden voor de periode tot de Veegwet in werking kan treden. Voor de continuïteit van het aanbod van jeugdhulp, preventie, kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering is het immers van groot belang dat er een snelle oplossing komt die de betreffende hulpverleners in staat stelt om hun declaraties in te dienen en die het gemeenten mogelijk maakt om deze op rechtmatige wijze te betalen,” aldus Van Rijn. Zorgaanbieders dienen op hun facturen zowel het burgerservicenummer (BSN) van de cliënt als de verleende zorg te vermelden, zo staat in de ministeriële regeling; anders kunnen – en mogen – gemeenten de rekening niet betalen.

Kritiek van oppositie

Een groot deel van de oppositie had forse kritiek op deze ‘manoeuvre’ van Van Rijn. Zijn eerdere antwoorden op Kamervragen over deze “tussenoplossing” stemden tot grote ontevredenheid van onder andere D66 en CDA, die aanvullende vragen stelden. Beide partijen stelden dat Van Rijn niet alleen aan het medisch beroepsgeheim in de jeugdzorg voorbij gaat, maar ook dat de Jeugdwet het niet toelaat om via een regeling inhoudelijke gegevens aan gemeenten door te geven. Van Rijn is het daamee oneens, zo schrijft hij in zijn antwoorden op Kamervragen van Bergkamp (D66) en Keijzer (CDA).

Rechtmatig

Artikel 7.3.11 (vijfde lid) van de Jeugdwet geeft de mogelijkheid “bij ministeriële regeling regels te stellen niet alleen over de beveiliging van gegevens, maar ook over de verwerking ervan door en de uitwisseling ervan tussen het college, de jeugdhulpaanbieders, de gecertificeerde instellingen en de raad voor de kinderbescherming,” schrijft Van Rijn. Hij benadrukt dat alleen noodzakelijke informatie over geleverde diensten op de facturen gezet mogen worden, zodat gemeenten de ingediende declaraties rechtmatig kunnen betalen.

Terugwerkende kracht

De regeling krijgt terugwerkende kracht zodat gemeenten de declaraties alsnog rechtmatig kunnen betalen, ook al zijn deze ingediend vóór inwerkingtreding van de regeling. Een datum voor de inwerkingtreding is er nog niet.

Bron: Binnenlands Bestuur

Dit bericht is 991 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail