Jeugdwet Nieuws: ‘Zittende cliënten’ mogen traject afmaken bij eigen behandelaar

Facebooktwitterlinkedinmail

Jeugd-en-gezin3

Het NIP krijgt veel vragen van leden over de overgang naar de Jeugdwet. Vanaf 1 januari 2015 valt onder andere jeugd-ggz niet meer onder het verzekerde pakket van de Zorgverzekeringswet, maar is de gemeente verantwoordelijk voor deze zorg.

Op grond het overgangsrecht Jeugdwet kan een lopende behandeling bij dezelfde behandelaar worden afgemaakt, ook al heeft deze behandelaar geen contract met de gemeente.

Het recht op zorg voor de jeugd uit (Zorgverzekeringswet) wordt met de komst van de Jeugdwet vervangen door zorgplicht voor de gemeente. In de Jeugdwet (art. 10.1 en 10.2) is het Overgangsrecht opgenomen. Op grond van dit overgangsrecht kunnen de lopende behandelingen (oftewel de ‘zittende cliënten’ op 31-12-2014) voor zover mogelijk bij dezelfde behandelaar worden voortgezet. Dit geldt ook wanneer er geen contract is tussen de desbetreffende behandelaar en gemeente waarin de cliënt woonachtig is (woonplaatsbeginsel). Wanneer er geen contract is, kan de behandelaar na het afsluiten van de behandeling een factuur sturen naar de gemeente. Dat staat te lezen in antwoorden aan de Tweede Kamer op vragen over de invoeringswet Jeugdwet. Lees hier meer.

Eenmalig sluiten en heropenen van zorgproduct of DBC
Ondanks dat een zorgtraject gewoon door kan blijven lopen, dienen vanwege de overgang naar de Jeugdwet, alle openstaande DBC’s voor jeugdigen per 31-12-2014 te worden afgesloten en gedeclareerd bij de zorgverzekeraar. De zorgaanbieder opent daarop op 1 januari 2015 een vervolg-DBC met een nieuwe debiteur (de gemeente) op basis van het woonplaatsbeginsel.

Continuïteit van zorg voor kinderen op de grens van 18 jaar
Ook wanneer een jongere in 2015 18 jaar wordt, dient een zorgproduct of DBC afgesloten te worden bij de gemeente. Staatssecretaris Van Rijn stelt ook hier dat in de meeste situaties de jongere het beste af is als de hulpverlening afgerond kan worden bij dezelfde jeugdhulpaanbieder. Gemeenten en zorgverzekeraars dienen met elkaar in gesprek te gaan om deze overgang soepel te laten verlopen. Lees meer

Het NIP heeft onlangs samen met andere partijen aandacht van zorgverzekeraars gevraagd voor de zorgcontinuïteit van de groep jongeren die in het jaar 2015 18 jaar wordt. Lees hier meer.

Al eerder had het NIP het punt onder de aandacht gebracht bij de minister, lees hier het antwoord daarop.

Bron: psynip.nl 

Dit bericht is 1765 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail