Jeugd met ggz-probleem dupe 10-uursmaatregel

Facebooktwitterlinkedinmail

jeugd02

Bij de begeleiding van jeugdigen met ggz-problemen gaan uitzonderlijk zware klappen vallen. Dat blijkt uit een inventarisatie van Branchevereniging Kleinschalige Zorg (BVKZ) naar de 10-uursmaatregel voor het persoonsgebonden budget (pgb). Bij deze groep jongeren valt de maatregel samen met een aantal andere zeer negatieve factoren.

Dat schrijft Zorgvisie. 42.000 budgethouders verliezen per 1 januari 2014 hun pgb vanwege de 10-uursmaatregel. Dit is de regel waardoor mensen die voor minder dan 10 uur begeleiding per week een pgb hebben, niet meer mogen kiezen voor een pgb. Hieronder bevinden zich zeer veel jeugdigen. 92 procent van deze jongeren valt volgens het BVKZ-onderzoek onder het 10-uurscriterium en verliest het pgb. Het percentage is bij jeugdigen zo hoog omdat zij leerplichtig zijn en naar school gaan. Daardoor maken zij minder gebruik maken van uren dagbesteding dan volwassenen, terwijl hun zorgzwaarte niet lager is. Hier komt nog bij dat de etmalen kortdurend verblijf bij de weekendopvang niet meetellen als uren begeleiding.

Monitor VWS

‘Het ministerie van VWS heeft onvoldoende in de gaten wat de maatregel voor jongeren met ggz-problemen gaat betekenen’, zegt voorzitter Mark van Barschot van de BVKZ. ‘Het is vanuit het pgb-expertisecentrum van het ministerie van VWS namelijk niet mogelijk om de gevolgen van de pgb-maatregelen voor deze specifieke groep te monitoren, terwijl dit wel een opdracht is van de Kamer. Reden hiervoor is dat deze groep geïndiceerd wordt door de bureaus jeugdzorg, in plaats van door het Centrum Indicatiestelling Zorg. Helaas slagen de bureaus jeugdzorg er naar eigen zeggen nu al anderhalf jaar niet in om hun cijfers aan de pgb-monitor aan te leveren. De situatie die daardoor ontstaat is dat nu juist geen enkel zicht is op de groep waar de impact van de 10-uursmaatregel met afstand het grootst is.’

Passend aanbod

In het beleid van VWS is het de bedoeling dat de kinderen die met de 10-uursmaatregel te maken krijgen, passend zorgaanbod vinden bij de zorg in natura. ‘Dat gebeurt gewoonweg niet’, zegt Van Barschot. ‘Zorgkantoren kopen geen begeleidingszorg in voor 2014 omdat begeleiding in 2015 overgaat naar gemeenten. Zorgkantoor Agis zet dit letterlijk zo op haar eigen website. De hele tragiek is dat in 2014 allerlei kleinschalige aanbieders failliet gaan door de maatregel en dat er dan in 2015 gemeenten naarstig op zoek gaan naar kleine flexibele aanbieders.’

Inventarisatie

Uit de inventarisatie van BVKZ blijkt ook wat de gevolgen zijn voor de aanbieders van pgb-begeleiding. De enquête is beantwoord door 108 respondenten, waarvan 64 pgb-bedrijven en 44 ZZP-ers. 68 van de 108 respondenten verwacht te moeten stoppen. De 29 bedrijven die verwachten hun bedrijf te kunnen voortzetten, verwachten een gemiddeld omzetverlies van 58 procent.

Transitie jeugdzorg

Robert Vermeiren, hoogleraar kinder- en jeugdpsychiatrie, en Menno Oosterhoff, psychiater, zien ook gevaren in de transitie van de jeugd-ggz naar gemeente. Zij schrijven daarover in hun blogs op Artsennet.

 Bron: artsennet.nl 

Dit bericht is 3656 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail