Jaarlijks congres over angst bij kinderen en jongvolwassenen in teken school- en sociale angst

Facebooktwitterlinkedinmail

13 december 2018 – Het jaarlijks congres over angst bij kinderen en jongvolwassenen vindt plaats op 4 april 2019 in Eindhoven. Het congres staat dit keer in het teken van school- en sociale angsten.

De omgang met anderen brengt voor veel mensen een bepaalde spanning met zich mee. Wat zal de ander van mij vinden? Pas ik er wel bij? Wat als ik niet aan hun verwachtingen kan voldoen? Hele gewone vragen voor jongeren om zichzelf te stellen als ze zich in een nieuwe sociale situatie begeven. Maar wat als het antwoord op die vragen steeds negatief is? Dan ontstaat sociale angst. Ze gaan dan trillen, blozen en klappen dicht. Omdat ze aannemen dat de anderen hen niet de moeite waard zullen vinden en ze bijvoorbeeld toch niet in staat denken te zijn die spreekbeurt tot een goed einde te brengen, worden zulke situaties vervolgens vermeden. Niet zelden met sociaal isolement, wegzakkende schoolprestaties en verzuim tot gevolg.

Wat leer je?

 • Wat sociale angst en sociale fobie zijn en hoe deze problemen aangepakt kunnen worden;
 • Waardoor schoolangst en schoolfobie gekenmerkt worden en hoe hiermee in de praktijk omgegaan kan worden;
 • Welke rol ouders kunnen spelen in het ontstaan, voortbestaan en behandelen van verlegenheid en sociale angst;
 • Wat de relatie tussen school- / sociale fobie en gehechtheidsproblematiek is en wat je daarmee kunt in de begeleiding en behandeling;
 • Welke elementen uit het programma “Plezier op school” ingezet kunnen worden om leerlingen met school- en / of sociale angst te helpen;
 • Hoe thuiszittende jeugd met school- en / of sociale angst en hun ouders begeleid kunnen worden;
 • Op welke wijze jongeren geholpen kunnen worden om de cirkel van angst en vermijding te doorbreken;
 • Hoe je leerlingen met spreekangst en selectief mutisme kunt ondersteunen;
 • Hoe jonge mensen met autisme begeleid kunnen worden bij school- en / of sociale angst;
 • Op welke wijze om te gaan met school- en sociale angst als gevolg van onveilige gehechtheid.

Sprekers

Op het congres over angst bij kinderen en jongvolwassenen zullen experts uit wetenschap en praktijk uitvoerig stilstaan bij hoe je hen qua begeleiding, behandeling en onderwijs het beste tot steun kunt zijn:

 • Prof. Dr. Susan Bögels [Universiteit van Amsterdam] –  Verlegenheid en sociale angst: doen ouders ertoe?
 • Drs. Ard Nieuwenbroek [Orthohulp] – Schoolangst en schoolfobie
 • Drs. Karin Kelder [Lumens Groep] – Plezier op school
 • Indi Hondema [Adviescentrum thuiszitters] – Thuiszittende jeugd
 • Dr. Jeffrey Roelofs [Maastricht University] – Overwinnen van angst en vermijding
 • Dr. Max Güldner [De Bascule] – Spreekangst en selectief mutisme
 • Ralf Jacobs Master-SEN en Ramon Roks [Extrass] – Sociale- en schoolangst bij jonge mensen met autisme
 • Giel Vaessen [Kinkindekabel] – School- en sociale angst als gevolg van hechtingsproblematiek


Accreditatie

Voor dit congres is accreditatie aangevraagd bij o.a. SKJ, NIP K&J / NVO-OG, AbSG, Registerplein, Kwaliteitsregister V&V, Verpleegkundig Specialisten Register, Register Vaktherapie en ADAP.

Aanmelding

Een aanmeldformulier, evenals alle informatie over sprekers, hun bijdragen, toegekende registerpunten en kortingen op de toegangsprijs is te vinden op www.congresburo.com/angst2019

Dit bericht is 1015 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail