Jaarbeeld IGZ 2013

Facebooktwitterlinkedinmail

igz, inspectie

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) beoordeelt de veiligheid en kwaliteit van zorg steeds meer vanuit het perspectief van de burger. Daarom betrekt de IGZ tegenwoordig mensen die een incident melden actief bij de acties van de instelling of de inspectie. Daar komt bij dat de inspectie steeds gerichter instellingen bezoekt op basis van meldingen en andere signalen/indicatoren (risico gebaseerd toezicht). Dit komt tot uitdrukking in het grotere aantal maatregelen en onverwachte inspectiebezoeken. Dat blijkt uit het jaarverslag over 2013.

In 2013 werkte de inspectie nadrukkelijker dan voorheen met oog voor de burger. Die vormt een waardevolle informatiebron bij het signaleren van mogelijke tekortkomingen en risico’s voor de veiligheid in de zorg. Door mensen die een incident melden actief bij de acties van de instelling of de inspectie te betrekken, kan de inspectie de melding beter beoordelen en beter tegemoetkomen aan verwachtingen. Door het perspectief van de burger meer centraal te stellen in het toezicht, zit de inspectie ook ‘dichter op’ de zorgaanbieders. Dat is terug te zien in de cijfers over het aantal onverwachte inspectiebezoeken en maatregelen.

Het aantal maatregelen dat de inspectie oplegde was hoger dan in voorgaande jaren. Zo stelde de IGZ vorig jaar 29 keer verscherpt toezicht in tegenover 19 keer in 2012. In 2012 gaf de IGZ 15 keer een bevel en vorig jaar 36 keer. Ook het aantal keren dat de inspectie een waarschuwing gaf of een last onder dwangsom oplegde steeg: van 59 waarschuwingen en 19 keer last onder dwangsom in 2012, naar 142 waarschuwingen en 51 keer last onder dwangsom in 2013. Het aantal ingediende tuchtklachten was in 2013 iets lager (25) dan het jaar ervoor (36). Wel ging de inspectie vaker in hoger beroep, waardoor het aantal tuchtzaken waaraan de inspectie werkte in 2013 hoger was dan in eerdere jaren.

In 2013 bracht de inspectie bijna drie keer zoveel onverwachte bezoeken als in 2012. Van de 3.159 bezoeken vorig jaar, waren er 1.378 onaangekondigd. Medewerkers van zorginstellingen waarderen de onverwachte bezoeken. Zij vinden de IGZ zichtbaarder en ervaren dat de inspectie door verrassingsbezoeken beter ziet hoe het er aan toe kan gaan. Een inspectiebezoek kan echter niet altijd onaangekondigd plaatsvinden, bijvoorbeeld wanneer het welzijn van patiënten geschaad zou worden bij een plotseling bezoek van een inspecteur. Deze vooraf aangekondigde bezoeken hebben echter altijd ook onverwachte elementen in zich, bijvoorbeeld niet vooraf vertellen welke afdelingen bekeken worden.

In 2013 kreeg de inspectie fors minder meldingen over valincidenten. Als gevolg van een beleidswijziging met het oog op minder administratieve lasten, hoeven zorgaanbieders niet meer alle valincidenten te melden, maar alleen wanneer die tot ernstige schade bij de patiënt hebben geleid. Daardoor ligt het totaal aantal meldingen dat de IGZ in 2013 ontving (9.650) iets lager dan in 2012 (10.130). De IGZ werkte in 2013 verder aan het verbeteren van het incidententoezicht. Riskante en complexe zaken krijgen voorrang.

Meer informatie

Bron: igz.nl

Dit bericht is 2458 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail