Inzetten op een brede maatschappelijke anti-stigma beweging

Facebooktwitterlinkedinmail

stop stigma

Naar aanleiding van het thema stigmatisering van de Week van de Psychiatrie (18 maart t/m 24 maart) roept Paul van Rooij, directeur GGZ Nederland, op tot een brede anti-stigma beweging in de samenleving.

Eleonoor Willemsen, lid van de Werkgroep Week van de Psychiatrie, spreekt met Paul van Rooij over het belang van de-stigmatisering.

“Met de huidige focus op ambulantisering, eigen regie, maatschappelijke participatie en herstel is de-stigmatisering de belangrijkste randvoorwaarde voor succes. Samen sterk tegen stigma dus: om de hervorming van de ggz te doen slagen. Maar bovenal om bewustwording in de samenleving te vergroten.”

“Al in de eerste paragraaf van het vorig jaar afgesloten bestuurlijk akkoord wordt het bestrijden van stigma genoemd” betoogt Paul van Rooij. “Vanuit de overtuiging dat alles wat verder in dat akkoord genoemd wordt anders verloren moeite is. Destigmatisering is dus prioriteit nummer één.”

Als een van de founding fathers van de stichting Samen Sterk tegen Stigma wil GGZ Nederland de beeldvorming rond psychische ziekten verbeteren. Paul van Rooij is mede-bestuurslid van de stichting en geeft zijn visie helder weer: “Psychische hulpverlening gaat vooral over kwaliteit van leven. In de ggz is een transitie gaande vanuit het medisch model naar een herstelgericht model. Men is er steeds meer van overtuigd dat een psychische aandoening niet alleen een medisch probleem is, maar ook een breder sociaal probleem. Dus moet ook de totaalsituatie worden aangepakt.”

Stigma binnen de muren
De totaalsituatie – daar gaat het dus om. Inclusief hulpverleners met de juiste mindset. Want ook stigma ‘binnen de muren’ komt veelvuldig voor en is zelfs een van de projecten van Samen Sterk tegen Stigma. “De ideeën over psychische ziekten en de mensen die eraan lijden hebben vaak weinig met de werkelijkheid te maken. Ook onder hulpverleners zijn er vooroordelen over wat mensen al dan niet kunnen. En ook bij patiënten zelf. Het is dus van wezenlijk belang dat daar in opleidingen aandacht aan wordt besteed” aldus Van Rooij.

“Samen Sterk tegen Stigma wil een brede anti-stigma beweging op gang brengen. Zowel voor cliënten, hulpverleners, ggz bestuurders, politici, de media; voor heel Nederland. Voor mensen dus, want ‘destigmatisering begint bij jezelf.’ Door zichtbaar te zijn wil Samen Sterk tegen Stigma mensen meenemen in hun denken over ziekte, herstel en kansen. Onrealistische gedachten moeten bij iedereen rechtgezet worden.”

Creëren van een beleving
Paul van Rooij ziet weinig heil in alleen een mediacampagne bij Samen Sterk tegen Stigma. “We zoeken bewust geen grootscheepse media-aandacht. Berichtgeving is vaak vluchtig en oppervlakkig. Met een precair onderwerp als stigmatisering moet je zorgvuldig omgaan. Vandaar dat we het meer zoeken in de beleving: mensen moeten voelen waar het werkelijk om gaat en ervaren dat hun aanvankelijke beelden niet stroken met de realiteit. Dat ‘die anderen’ met een psychische aandoening net zo zijn als zijzelf: niet gevaarlijk, onbetrouwbaar of eng. En dat zij dus ook een volwaardige plek innemen in onze samenleving.”

Tot slot noemt Van Rooij het belang van veel en goede voorlichting. “Als branche moeten we laten zien dat niet elke ggz cliënt een gevaarlijke crimineel is. Ook in onze eigen berichtgeving. We hebben vaak de neiging om problemen en gevaren te benoemen om de politiek van onze standpunten te overtuigen. Zieligheid en gevaar maken immers meer indruk dan mogelijkheden en kansen. Van die valkuil moeten we ons heel bewust zijn, om niet ook zelf te stigmatiseren.”

Eleonoor Willemsen, lid werkgroep Week van de Psychiatrie

Week van de Psychiatrie
‘Stigmatisering: Wat verbeeld jij je wel?!’
Lees meer op de website:www.weekvandepsychiatrie.nl

Meer informatie over het thema:
www.samensterktegenstigma.nl
www.watdoejij.org

Bron: trimbos.nl 

Dit bericht is 5348 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail