Inzet POH-GGZ in sociaal wijkteam heeft meerwaarde

Facebooktwitterlinkedinmail

poh-ggz, basis ggz

6 november 2015 – De praktijkondersteuner geestelijke gezondheidszorg (POH-GGZ) kan als linking pin de domeinen zorg en welzijn verbinden, met name door deelname in het Sociaal Wijk Team (SWT). Dat blijkt uit evaluatie van de pilot ‘POH-GGZ in het sociaal wijkteam’. In deze pilot heeft de OCE praktijkondersteuning POH’s –GGZ ‘uitgeleend’ aan sociale wijkteams in Nijmegen. De resultaten zijn positief: teamleiders van SWT’s en wijkverpleegkundigen zijn enthousiast over de inbreng van de POH’s-GGZ.

Begin 2015 stelde de minister van VWS dat in het belang van de patiënt generalistische basis-GGZ veel meer georganiseerd moet worden in ketens en samenwerkingsverbanden. De introductie van de POH-GGZ was daarbij een belangrijke eerste zet. OCE Praktijkondersteuning heeft negentien POH’s-GGZ in dienst die vanuit de huisartsenpraktijk geestelijke gezondheidszorg verlenen. Sinds 2014 leent de organisatie drie POH’s-GGZ uit aan sociale wijkteams in Nijmegen. Dat is nodig nu de GGZ-problematiek in het sociaal wijkteam toeneemt door de hervormingen in de zorg en de transitie naar de gemeenten. OCE Praktijkondersteuning beschouwt de POH-GGZ als een belangrijke schakel in het leveren van kwalitatief goede, doelmatige en kostenbesparende geestelijke gezondheidszorg. OCE Praktijkondersteuning is een dochterorganisatie van OCE Nijmegen en faciliteert huisartsenpraktjken bij de inzet van POH’s-GGZ.

Pluspunten volgens de professionals
De professionals binnen de sociale wijkteams vinden dat de inzet van de POH-GGZ onder andere leidt tot betere inventarisatie en aanpak van de problematiek. Daarnaast speelt de POH-GGZ een rol in het vergroten van de zelfregie van de cliënt. Bovendien zorgt de POH-GGZ volgens de professionals voor betere samenwerking met GGZ-ketenpartners buiten het sociale wijkteam.

Vervolg pilot
Momenteel liggen er verschillende verzoeken om deelname van de POH-GGZ aan andere sociale wijkteams, zowel van binnen als buiten de regio. OCE Praktijkondersteuning is op zoek naar een oplossing voor de financiering van de deelname van de POH-GGZ aan het sociaal wijkteam. De gesprekken daarover met gemeentes en zorgverzekeraars zijn gaande.

Bron: nijmegen.lhv.nl 

Dit bericht is 1506 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail