Internetsite over basis GGZ geopend

Facebooktwitterlinkedinmail
basis ggz

Per 1 januari 2014 is de invoering van de generalistische basis GGZ gestart. VWS heeft samen met twaalf veldpartijen, waaronder Zorgverzekeraars Nederland, een website geopend met actuele informatie en de veranderingen voor huisartsen, behandelaars GGZ en patiënten.

“Op de site www.invoeringbasisggz.nl staan onder meer vragen en antwoorden over allerlei zaken die betrekking hebben op de invoering van de basis GGZ. De vragen en de daarop gegeven antwoorden worden door álle partijen gedragen en onderschreven. Dat is belangrijk om discussie in het veld te voorkomen. Dat kan helpen bij de contractering en invoering van de basis GGZ”, zegt Martien Bouwmans, beleidsadviseur Zorg bij ZN.

De verandering bestaat uit omvorming van de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) naar een stelsel met een ‘generalistische basis GGZ’ en een ‘gespecialiseerde GGZ’. Het doel van deze stelselwijziging is een passende behandeling op de juiste plaats. Patiënten met lichte klachten worden geholpen in de huisartsenzorg. Behandeling van lichte tot matige, niet complexe psychische stoornissen gebeurt in de generalistische basis GGZ. Patiënten met complexe en bedreigende stoornissen komen terecht bij de gespecialiseerde GGZ. Uitgangspunt is dat patiënten dichtbij huis en minder zwaar – en daarmee goedkoper – worden behandeld.

Bron: zn.nl 

Dit bericht is 2937 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail