Inspiratiebijeenkomst over de GGZ en jeugdhulp

Facebooktwitterlinkedinmail

Jeugd-en-gezin3

5 juni 2015 – GGZNederland en de VNG hielden op 23 april gezamenlijk een inspiratiebijeenkomst over de GGZ en jeugdhulp. Het thema van deze dag was: de transitie voorbij en nu transformeren!

Gemeenten en mensen die werken in de geestelijke gezondheidszorg hebben elkaar ontmoet en zich gezamenlijk verdiept in verschillende inhoudelijke thema’s. In een gesprek tussen Peter Dijkshoorn (Accare), Jan Menting (Yulius) en Viktor Everhardt (wethouder Utrecht en voorzitter VNG subcommissie jeugd) en in inhoudelijke workshops, zijn diverse thema’s aan bod gekomen, zoals administratieve lasten en de positie van GGZ in de wijk.

Ongeveer 100 deelnemers vanuit de jeugdggz-instellingen en gemeenten waren hierbij aanwezig. Het was een geslaagde dag met informatieve presentaties en een ontspannen sfeer waardoor er volop ruimte was voor de beoogde nadere kennismaking.

Peter Dijkshoorn (kinder- en jeugdpsychiater, raad van bestuur Accare en bestuurslid bij GGZ Nederland, gaf in de ochtend een presentatie over de jeugd-ggz in het nieuwe jeugdstelsel. Hierbij was ook veel aandacht voor de recent verschenen notitie over Ruimte voor jeugdhulp, over het zorglandschap van de toekomst. In deze notitie wordt de forse, gezamenlijke ontwikkelopgave voor gemeenten en zorgaanbieders geschetst.

Vervolgens verzorgden Victor Everhardt (wethouder Utrecht, voorzitter subcommissie jeugd van de Vereniging Nederlandse Gemeenten) en Jan Menting (raad van bestuur Yulius en voorzitter Platform Jeugd van GGZ Nederland) een pitch over de belangrijkste ontwikkelingen, opgaven en op te lossen knelpunten. Thema’s als transformatie, privacy en administratieve lastendruk kwamen hierbij, en in de aansluitende discussie met de zaal, aan de orde.

In de middag  konden de deelnemers kiezen voor een aantal sessies. Met duopresentaties van gemeenten en jeugdggz-aanbieders werden goede praktijkvoorbeelden gepresenteerd. De powerpointpresentaties zijn bijgevoegd. De thema’s waren:

  • Het jonge kind, vroegsignalering en infant menthal health. Over het belang van preventie, de eerste kritische dagen en ‘weten waar je naar kijkt’.
  • Samenwerken in de wijkteams / specialistische zorg naar voren
  • Triageren en veiligheid / triage instrument veilig thuis
  • Cliëntenperspectief / cliëntenparticipatie door bijv. de JIJ meter

Tijdens de netwerkpauzes werd het netwerkspel (game) gespeeld. Deelnemers aan de dag kenden de spelregels niet, maar werden door ‘auditoren’ verrast en beloond met positieve feedbackkaartjes met nummers. Aan het eind van de dag kreeg iedereen uitleg over de betekenis van de nummers en het belang van de geziene netwerkcompetenties. Met het spel hebben de deelnemers kunnen ervaren hoe ‘gaming in de zorg’ een bijdrage kan leveren aan het realiseren van gedragsveranderingen bij jeugdigen.

Tijdens de dag was Bas Kohler, cartoonist, aanwezig. Bas heeft een cartoonverslag van de dag gemaakt. Dit verslag is bijgevoegd. Bas heeft daarnaast bestanden met de losse cartoons. Wie gebruik wil maken van de cartoons kan contact opnemen met GGZ Nederland (Djieuwke Verseput).

Aan het eind van de dag is getoetst of er behoefte bestaat aan een vervolgbijeenkomst in het najaar. Deze is er. VNG en GGZ Nederland pakken dit samen op voor het najaar. Suggesties en goede praktijkvoorbeelden horen we graag!

Dit bericht is 916 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail