Inspectie voor versterking positie cliëntenraad

Facebooktwitterlinkedinmail

clientenraaderikbrinkhorst

29 september 2015 – In een interview met In voor zorg! doet de inspecteur-generaal van de Inspectie voor de gezondheidszorg (IGZ) veelzeggende uitspraken over het belang van cliëntenraden. Ronnie van Diemen stelt namelijk dat in goed functionerende verpleeghuizen de cliëntenraad altijd als vanzelfsprekend aanwezig is bij het gesprek tussen de IGZ en de directie. En er zijn ook zorginstellingen waar de Inspectie specifiek moet vragen naar of de cliëntenraad ook aanwezig kan zijn. Reden daarvoor, zo zegt Ronnie van Diemen, is: “Het gesprek is altijd waardevol: juist de leden van de cliëntenraad zijn heel goed in staat om de beelden te geven van wat zij als menswaardige zorg beschouwen. We geven dus altijd aan dat we vinden dat de cliëntenraad of de bewoners zelf in staat moeten worden gesteld om feedback te geven over de ervaren beleving van de kwaliteit van zorg en welzijn. Tijdens inspectiebezoeken merken we dat zij geen blad voor de mond nemen. Dat helpt ons enorm in ons werk.”

Versterking positie
En ook zegt ze dat de Inspectie zich actief bemoeit met het versterken van de positie van cliëntenraden, daar waar dat niet voldoende het geval is: “We vragen dan ook altijd een verbeterplan van de instelling, bedoeld om die instelling te leren zijn zelflerend vermogen op te pakken. Als we merken dat een instelling hier nog heel ver vanaf is, nemen we onze rol om hierin verbetering te brengen actief op, en gaan we na verloop van tijd ook terug om te kijken of de positie van de cliëntenraad daadwerkelijk is versterkt. Maar ons doel is dat de instelling het zo snel mogelijk zelf oppakt.”

Interessant is vooral ook de laatste opmerking van inspecteur Ronnie van Diemen. Hebben raden inderdaad de ervaring dat de bemoeienis van de Inspectie helpt? En ook dat een zorginstelling na verloop van tijd zelf meer aandacht krijgt voor een sterkere positie van de raad, door diens inbreng meer of echt serieus te nemen?

En herkent u zich in de uitspraak dat: “Een sterke cliëntenraad is samengesteld uit mensen die dichtbij blijven om te zien wat er in de instelling gebeurt, maar de afstand kunnen nemen om hun eigen emoties en ervaringen te overstijgen. Dat leer je niet zomaar. Je moet erin begeleid worden om je dat eigen te maken. Daarin is professionele ondersteuning van de cliëntenraad essentieel. En het is aan het bestuur om te waarborgen dat die onafhankelijke ondersteuning er daadwerkelijk is.”

Herkenbaar?
Wie hier vanuit zijn/haar praktijkervaring iets over kan en wil zeggen, is van harte welkom dat hier (website LOC) te delen (dat kan natuurlijk ook zonder naam en toenaam – zoals die van de organisatie – te noemen). Daar kunnen we immers allemaal van leren. Dank voor de input!

Bron: loc.nl 

Dit bericht is 994 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail