IGZ: ‘ggz en ziekenhuizen moeten beter samenwerken’

Facebooktwitterlinkedinmail

106. Hospitaal

De samenwerking tussen ziekenhuizen en ggz-instellingen moet beter. De Inspectie voor de Gezondheidszorg gaat daar vanaf dit jaar op handhaven. Aanleiding was het overlijden van een psychiatrische patiënt in het Deventer Ziekenhuis.

Van de 140 zorgketens heeft 30 procent geen afspraken op papier staan over samenwerking bij beide samenwerkingspartners. Dat bleek uit de rondvraag die de Inspectie van de Gezondheidszorg heeft gedaan in 2012. Het was al een verbetering ten opzichte van een jaar daarvoor, want toen had 70 procent van de ketens geen afspraken over samenwerking wederzijds op papier staan. De instellingen die het nu niet goed hebben geregeld, krijgen sinds begin dit jaar inspectiebezoek. Het gaat om meer dan alleen de formele samenwerking op papier, vindt de inspectie: ‘Collegialiteit en goed hulpverlenersschap zijn van eminent belang om verantwoorde en veilige zorg te verlenen aan deze groep zeer kwetsbare patiënten’.

Gebrekkige communicatie tussen de artsen over diagnose en behandeling is het vaakst de bottleneck in de samenwerking, zeggen zowel de ggz-instellingen als de ziekenhuizen.

Aanleiding voor dit nieuwe thematoezicht was het overlijden van een psychiatrische patiënt in 2009 met ernstige somatische comorbiditeit die tienmaal van het kastje (Deventer Ziekenhuis) naar de muur (ggz-instelling Dimence) was gestuurd. Uiteindelijk overleed de patiënt in het ziekenhuis. De casus heeft volgens de inspectie laten zien wat er in het uiterste geval kan gebeuren als er geen goede ketenafspraken zijn.

Niet alleen de samenwerking met ggz-instellingen, maar ook de psychiatrische zorg binnen de muren van het ziekenhuis kan beter, constateert de Nederlandser Verenging voor Psychiatrie na een onderzoek op verzoek van VWS, in samenwerking met de inspectie. Daaruit blijkt dat de opzet van een medische unit of een psychiatrische afdeling enorm kan verschillen tussen ziekenhuizen. Een veldnorm voor de psychiatrische zorg in het ziekenhuis wordt node gemist, maar de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie gaat ermee aan de slag. Ziekenhuizen worstelen daarbij vaak met financieringsproblemen van de psychiatrische unit.

 Bron: medischcontact.artsennet.nl 

Dit bericht is 3144 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail