IGZ formuleert toetsingskader voor klachtopvolging

Facebooktwitterlinkedinmail

hoera-een-klacht-afbeelding1

In het kader van het project Klachtopvolging waarin het toezicht op de kwaliteit van klachtbehandeling door zorgaanbieders wordt verscherpt, heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) vijf normen geformuleerd waaraan zij de klachtopvolging door zorgaanbieders gaat toetsen.

Het IGZ-toetsingskader betreft:

  • toegankelijke informatie voor de patiënt of diens vertegenwoordiger (norm 1)
  • keuzevrijheid, bijstand, kenbare klachtprocedures (norm 2)
  • registratie van klachten en een klachtenjaarverslag (norm 3)
  • vertaling van klacht naar kwaliteit (norm 4)
  • het voorzien in een klachtencommissie en een reglement (norm 5)

De uitgebreide versie vindt u in de bijlage.

Het verheugt ons dat de IGZ de suggestie van GGZ Nederland heeft gevolgd om bij de formulering van het normenkader de zorgbreed gedragen Klachtenrichtlijn Gezondheidszorg als uitgangspunt te nemen. De normen zijn dus niet nieuw.

De IGZ volgt het proces en behandelt klachten niet op inhoud.

Bron: ggznederland.nl 

Dit bericht is 3126 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail