Huisartsen: uitbreiding POH-GGZ vraagt om meer budget 

Facebooktwitterlinkedinmail

poh ggz

7 september 2015 – Er is veel waardering voor de manier waarop de huisarts en de POH-GGZ sinds de transitie in de ggz patiënten met lichte psychische klachten opvangen. Mede daarom heeft de NZa besloten om de mogelijke inzet van POH-GGZ per 2016 verder te verruimen.
Vanaf dan mag per normpraktijk maximaal één fte POH-GGZ ingezet worden. In 2015 is dit nog eenderde fte. De LHV vindt het goed dat uitbreiding mogelijk is, vooropgesteld dat ook het benodigde budget beschikbaar wordt gesteld. Dat is tot op heden nog niet het geval.

“Wij krijgen op dit moment veel vragen van huisartsen over de POH-GGZ en de mogelijkheid om de inzet te verdrievoudigen”, vertelt LHV-bestuurslid Geert-Jan van Loenen. “Kán ik hier wel voor kiezen? Om huisartsen te helpen bij deze afweging, stellen wij volgende week al ons rekenmodel POH-GGZ 2016 beschikbaar. Maar feit blijft dat wanneer je huisartsen vraagt te investeren in een nieuwe collega of extra ruimte, wel vooraf duidelijk moet zijn dat hier structureel geld voor beschikbaar is.”

Ruimere inzet

Een deel van de huisartspraktijken heeft behoefte aan een ruimere inzet van POH-GGZ dan mogelijk is met de huidige tarieven. Daarom is het goed dat de uitbreiding mogelijk is. “Velen zijn heel enthousiast over de inzet van de POH-GGZ. Onderzoek laat zien dat het aantal patiënten dat met psychische of sociale problemen naar de huisarts komt fors stijgt”, aldus Van Loenen. “Realiteit is wel dat zowel in 2014 als in 2015 het budget voor POH-GGZ ruimschoots wordt overschreden. Als we in 2016 de mogelijke beschikbaarheid verdrievoudigen, dan is daarvoor meer budget nodig. Doe je dat niet, dan gaat meer POH-GGZ ten koste van het budget voor de basishuisartsenzorg. Dat wil niemand.”

Gesprek met ministerie

De LHV is al geruime tijd op het hoogste niveau in gesprek met het ministerie van VWS over een verruiming van het budget voor de POH-GGZ. Daarnaast stuurde de artsenorganisatie hierover recent een brief aan de minister. We hopen dat voor Prinsjesdag 2015 duidelijk is of het extra budget wordt vrijgemaakt om het succes van de POH-GGZ voort te zetten. Houd de LHV-website in de gaten voor de meest recente informatie.

Bron: lhv.nl 

Dit bericht is 1247 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail