“Huisarts meldt kindermishandeling te weinig”

Facebooktwitterlinkedinmail

huisarts kind

Huisartsen die kindermishandeling vermoeden moeten hun zorgen vaker melden bij het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK). Dat zegt Jan-Dirk Sprokkereef, vice-voorzitter Jeugdzorg Nederland. Van de 20.000 meldingen die bij het AMK vorig jaar tot een onderzoek leidden, kwam slechts 1,6 procent van huisartsen.

Beroepsgeheim

De cijfers komen uit het jaarverslag over 2013 van het AMK dat vandaag uitkomt. Sprokkereef noemt het percentage dat van huisartsen komt te laag. Volgens hem vinden veel huisartsen het moeilijk om kindermishandeling aan te kaarten. Het doorvragen naar het welzijn van een kind kan de band tussen de huisarts en de ouders beschadigen.

Ook speelt het beroepsgeheim een belangrijke rol bij de terughoudendheid in het melden. Huisartsen die willen optreden tegen kindermishandeling en een melding doen bij het AMK balanceren noodgedwongen op de rand van de privacy van de patiënt.

Tuchtrechter

De patiënt kan naar de tuchtrechter stappen als hij vindt dat de arts zijn beroepsgeheim heeft gebroken. “Er zijn nieuwe regels in het leven groepen om het de huisartsen makkelijker te maken te melden, maar blijkbaar wordt die ruimte toch niet zo ervaren”, zegt Sprokkereef.

Nieuwsuur spreekt met twee huisartsen en een kinderarts. Een van de artsen heeft zelf voor de tuchtrechter gestaan, omdat zij vermoedens van kindermishandeling met collega’s besprak.

‘Adviezen’

Iedereen kan bij vermoedens van kindermishandeling contact opnemen met het AMK. Maar een telefoontje naar het meldpunt betekent niet altijd dat er onderzoek wordt gedaan. Dat hangt af van de aard van de melding. In 2013 kreeg het AMK in totaal ruim 65.000 telefoontje. Zo’n 20.000 daarvan leidden tot een onderzoek. De overige telefoontjes waren zogenaamde ‘adviezen’.

In die gevallen vond het AMK de melding niet zorgelijk genoeg om een onderzoek in te stellen. De beller kreeg wel een advies. Dat wordt niet geregistreerd op naam van het kind, maar op naam van de melder. Zo kan het voorkomen dat tien verschillende mensen bellen die zich zorgen maken over één kind. Maar als de zorg niet als ernstig genoeg wordt gezien, zullen deze tien telefoontjes noch aan elkaar, noch aan het kind worden gekoppeld.

Ernst inschatten

Nieuwsuur onderzocht een aantal recente, ernstige gevallen van kindermishandeling. Uit gesprekken met betrokken hulpverleners, lokale politici en buren blijkt de wens om ook lichte zorgen te registreren op naam van het kind. Op die manier was het in een aantal gevallen mogelijk geweest eerder de ernst van de situatie in te schatten, zo stellen een aantal betrokkenen.

Jan-Dirk Sprokkereef vindt niet dat alle meldingen automatisch aan de naam van het betreffende kind moeten worden gekoppeld. “Het is belangrijk dat mensen ook anoniem om advies kunnen vragen. Het meldpunt moet zijn laagdrempeligheid behouden.”

Misbruik

Ook denkt Sprokkereef dat in sommige situaties misbruik gemaakt zou kunnen worden van een dergelijke regeling. In vechtscheidingen zou de ene ouder de ander kunnen zwartmaken door mensen aan te sporen meldingen te doen bij het AMK. “Iedere melding moet zorgvuldig gewogen worden. De consequenties kunnen heel ingrijpend zijn.”

Bron: nieuwsuur.nl 

Dit bericht is 2487 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail