Hoofdbehandelaarschap specialistische ggz

Facebooktwitterlinkedinmail

Unknown

De reactie van GGZ Nederland op het consultatiedocument hoofdbehandelaarschap is op 7 januari aan de Inspectie voor de Gezondheidszorg gestuurd. De IGZ heeft (naar aanleiding van reacties op het consultatiedocument van eind 2012) eind maart een concept veldnorm hoofdbehandelaarschap in de specialistische ggz gepresenteerd. Het is een belangrijk onderwerp, waar GGZ Nederland nog geen formeel standpunt over heeft bepaald.

» Concept advies IGZ hoofdbehandelaarschap in de gespecialiseerde GGZ

VWS heeft aan veldpartijen, beroepsorganisaties, brancheorganisaties, patiënten en zorgverzekeraars, gelegenheid geboden om op korte termijn een gedragen veldnorm op te stellen over de kwalificaties van en de invulling van taken door de hoofdbehandelaar. De IGZ zal een gedragen veldnorm volgen. Wanneer een gezamenlijk voorstel van partijen op 30 mei ontbreekt, dan zal VWS het concept advies van de IGZ mogelijk als definitief advies in ontvangst nemen.

Volgens afspraak op directieniveau met de ‘bestuurlijk akkoord partijen’ (BA), neemt GGZ Nederland het voortouw om te komen tot een gedragen veldnorm voor de kwalificaties en de invulling van taken van de hoofdbehandelaar in de specialistische ggz. GGZ Nederland zal haar reactie op het concept advies eerst met bestuurders van de vereniging GGZ Nederland kortsluiten (op 15 april). Op 23 april vindt overleg plaats met alle BA partijen en op 30 mei wordt de veldnorm kortgesloten in het directeurenoverleg met de BA partijen en VWS.

Voor de hoofdbehandelaar in de generalistische basis ggz nemen het NIP, de LVE en de NVVP het voortouw. Uiteraard worden wij door hen geconsulteerd.

Bron: ggznederland.nl 

Dit bericht is 7672 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail