Hond positieve invloed op kind met autisme

Facebooktwitterlinkedinmail

assisentiehond

27 juli 2015 – Een vierjarige studie, uitgevoerd in opdracht van KNGF Geleidehonden door Marie-José Enders-Slegers, hoogleraar Antrozoölogie aan de Open Universiteit, toont aan dat gedragsaspecten van kinderen met autisme ten positieve worden beïnvloed door de KNGF-cursus PAWS (Parents Autism Workshops & Support). Deze cursus, speciaal ontwikkeld voor ouders van autistische kinderen, leert hen om de eigen huishond constructief in te zetten ten behoeve van het kind. Hierdoor blijkt onder meer de zelfredzaamheid, het zelfgevoel en het sociaal gedrag van het kind aanmerkelijk toe te nemen. Negatieve aspecten zoals woede-uitbarstingen, wegren- en herhalingsgedrag nemen juist af, aldus KNGF Geleidehonden.

Het was al bekend dat het hebben van een hond, kat of ander huisdier een positieve invloed heeft op de sociale vaardigheden en assertiviteit van kinderen met autisme. Als er een huisdier in een sociale omgeving aanwezig is, zoals bijvoorbeeld een klaslokaal, gaan kinderen met autisme eerder met elkaar praten.

Grote belangstelling

KNGF Geleidehonden introduceerde de PAWS cursus in 2012, omdat de organisatie zo veel aanvragen naar autismegeleidehonden te verwerken kreeg, dat zij lang niet iedere aanvraag kon honoreren en de vaak wanhopige ouders toch graag wilde helpen. Bij het onderzoek waren meer dan honderd gezinnen betrokken die bij KNGF Geleidehonden van start gingen met de PAWS workshops. Het onderzoek van Elders-Slegers had drie meetmomenten: bij de start van de workshop, drie maanden na workshop of aanschaf van de hond en zes tot negen maanden daarna.

Meetresultaten

De ouders melden belangrijke gedragsverschillen bij hun kinderen tussen de eerste en de tweede meting. Denk daarbij aan positieve veranderingen bij het kind wat betreft stress, stemming, angst, zelfvertrouwen en sociaal-communicatieve vaardigheden. De derde meting toonde evenwel juist weer weinig verschil met de tweede meting. Marie-José Elders-Slegers zegt daarover: “Kennelijk is het effect van de speciale inzet van de hond snel merkbaar in het gedrag van het kind en blijven de veranderingen daarna in dezelfde mate bestaan.”

Bron: Nationale Onderwijsgids

Dit bericht is 2681 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail