Hogere kosten voor ggz door toenemende regeldruk

Facebooktwitterlinkedinmail

regeldruk

De administratieve lasten van instellingen en behandelaars in de geestelijke gezondheidszorg zullen oplopen. Dit komt door de aanhoudende stelselwijzigingen als gevolg van de toenemende regeldruk. Momenteel zijn de instellingen 16,7% tot 19,5% van hun uitgaven kwijt aan administratieve lasten. Dit zal naar verwachting oplopen naar 31% tot 38%.

De toenemende regeldruk komt naar voren in een conceptrapport van adviesbureau Sira Consulting. Hieruit blijkt onder meer dat 17,2% van de personele capaciteit in de onderzochte instellingen zich alleen bezighoudt met het voldoen aan reguliere verplichtingen van de overheid en de organisaties die het overheidsbeleid uitvoeren. Ook stellen financiers in de zorg hoge eisen aan de contractuele voorwaarden. Iedere fout wordt als fraude gezien, waardoor vergoedingen moeten worden terugbetaald.

Volgens Sira Consulting kan de regeldruk tot 20% omlaag. Als mogelijke oplossingen worden in het rapport onder meer genoemd het toestaan van een ruimere foutenmarge, een langere looptijd van contracten met zorgverzekeraars en het waar mogelijk combineren van de individuele controles van de zorgverzekeraar en accountant.

Bron: profnews.nl 

Dit bericht is 3017 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail