Hoe normaal is eHealth in de ggz?

Facebooktwitterlinkedinmail

eHealth
24 juni 2015 – Tijdens het congrestival zorginnovatie van Focus Cura op 9 juni jl. zei Staatsecretaris van Rijn:

“E-health moet een normaal onderdeel worden van de zorg. Als zich daarbij juridische of formele knelpunten voordoen, dan is het ministerie van VWS bereid om mee te denken over een oplossing”. 

Interessant, maar zijn het nu echt (alleen) de juridische of formele knelpunten die ervoor zorgen dat eHealth nog niet een normaal en standaard onderdeel is van de behandeling? Ja, de financiering zoals deze is georganiseerd maakt het lastig. Iets waar ook VWS zich van bewust is. Maar zit het ook niet in attitude en cultuur? In vaardigheden en de durf om dingen anders te doen?

Van Rijn heeft denk ik gelijk als hij zegt dat het opschalen van eHealth ook om daadkracht en samenwerking vraagt. Dit inzicht is ook opgedaan tijdens het eHealth traject dat vorig jaar olv GGZ Nederland is afgerond. Hieruit volgde een rapport met daarin een overzicht van de belangrijkste belemmeringen en adviezen aan betrokken stakeholders. Daarnaast leverde het een praktische handreiking op voor implementatie in de praktijk. Ik moest er door de uitspraken van Van Rijn aan denken en breng het daarom graag nog een keer onder de aandacht. Niet om onszelf te blijven herhalen, maar om het ook gewoon te gaan doen. eHealth moet normaal worden.

Het is goed om te zien dat een aantal van de overkoepelende aanbevelingen uit dit rapport ook al zijn of worden opgepakt en toegepast. Zie bijvoorbeeld:

fianne bremmer 

Bron: ggzconnect.nl 

Dit bericht is 378 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail