Het Zelfregiecentrum als belangrijk LPGGz- zorginkoopcriterium 2015

Facebooktwitterlinkedinmail
lpggz

Het Landelijk Platform stelt de facilitering van onafhankelijke herstel-/zelfregiecentra als één van de belangrijkste zorginkoopcriteria vanuit cliënten-/familieperspectief voor 2015. Herstel-/zelfregiecentra ondersteunen burgers om sociale en maatschappelijke rollen te behouden en/of te herwinnen, al dan niet met hulp van reguliere professionals. Doorontwikkeling van deze centra helpt mensen met een achtergrond van psychische problemen zo optimaal mogelijk mee te doen in de samenleving op basis van hun eigen wensen, dromen en behoeften.

In de notitie ‘Zorginkoop GGz 2015 – Criteria & accenten vanuit cliënten-/familieperspectief’ zijn de belangrijkste criteria benoemd waar de zorgverzekeraars bij het opstellen van hun zorginkoopbeleid 2015 volgens het LPGGz rekening mee moeten houden. De notitie is tot stand gekomen op basis van inbreng vanuit de bij het LPGGz aangesloten cliënten-/familie-organisaties.

Meer informatie

Download de criteria zorginkoop 2015
Meer over zorginkoop

 Bron: platformggz.nl 

Dit bericht is 2384 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail