Het roer moet om voor de GGZ!

Facebooktwitterlinkedinmail

Schermafbeelding 2015-03-19 om 08.45.37

Het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) herkent veel van de bezwaren zoals de huisartsen deze schetsen in het Manifest van de Bezorgde Huisarts. Ook psychologen worden geconfronteerd met toenemende regeldruk, een scherper inkoopbeleid en dalende vergoedingen. Zowel instellingen als vrijgevestigden ervaren de machtsongelijkheid met zorgverzekeraars.

Psychologen willen zelf de kwaliteit en richtlijnen van behandelingen bepalen en de zorg op maat voor patiënten centraal stellen. Psychologen staan voor kwaliteit, transparantie en doelmatige zorg, voor samenwerking met collega’s, huisartsen en specialisten.

Voor laagdrempelige toegang tot zorg om zo patiënten die zorg nodig hebben weer snel zelfstandig op de been te helpen. Wij hebben hierin veel gemeen met de huisartsen. Maar ook wij zien veel van onze inspanningen teniet gedaan worden door het zorgstelsel in de huidige vorm.

Wij willen een stevigere positie van patiënten, een beter toezicht door de Nederlandse Zorgautoriteit op de uitvoering, borging van de kwaliteit en betere garanties op continuïteit van zorg. Daarnaast moet er een gelijk speelveld zijn waarin cliënten op basis van kwaliteit en kosten zorg kunnen vergelijken en zorgaanbieders worden gecontracteerd.

Gezamenlijke opgave
Namens onze leden is en blijft het NIP in gesprek met de Minister van VWS en de zorgverzekeraars over de verhoudingen binnen de GGZ en met gemeenten over de Jeugdhulp. Gezamenlijk staan wij voor de opgave de beste mogelijke zorg te verlenen waarbij de kosten binnen de gestelde perken blijven. Deze gezamenlijke opgave vereist onderling vertrouwen, gelijkwaardigheid en een open dialoog. Wij zullen niet weglopen als deze gesprekken moeizaam zijn, maar wij verwachten ook van onze gesprekspartners deze inzet.

Waardering
Het Manifest van de Bezorgde Huisarts krijgt grote waardering van het NIP. Vanuit een constructieve invalshoek brengen de huisartsen de ontstane knelpunten en de scheef gegroeide verhoudingen onder de aandacht, en doen zij tegelijkertijd concrete voorstellen ter verbetering. Het NIP wil ook:

  • Samenhang door samenwerking;
  • Een gelijkwaardige basis om vanuit daar samen te werken en te onderhandelen;
  • Respect voor de privacy van de cliënt en geen nodeloze data verzameling en administratieve rompslomp.

NIP-leden kunnen, als sympathisant, het Manifest van de Bezorgde Huisarts ondertekenen op www.hetroermoetom.nu. Wij zullen, namens de leden van het NIP, ons blijven inzetten om het roer om te krijgen!

Bron: psynip.nl

Dit bericht is 2642 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail