Motie Dijkstra over hervorming langdurige zorg aangenomen

Facebooktwitterlinkedinmail

Unknown

Op de laatste dag voor het zomerreces heeft de Tweede Kamer een motie aangenomen van Pia Dijkstra (D66). Deze motie heeft als strekking mensen met een AWBZ-indicatie zzp-b ggz per 1 januari 2015 rechtstreeks over te laten gaan naar de Wet langdurige zorg (Wlz).

Voor cliënten die op 1 januari 2015 korter dan 1 jaar intramuraal verblijven wordt de zorg de eerste drie jaar bekostigd vanuit de Zvw. Cliënten die op 1 januari 2015 al een zzp-b indicatie hebben gaan rechtstreeks over op de Wlz.

D66 (en met haar een meerderheid van de Kamer) wil nu deze kwetsbare groep cliënten meteen duidelijkheid bieden. Het kabinet moet de motie uitvoeren. GGZ Nederland staat achter deze motie.

MOTIE VAN DE LEDEN PIA DIJKSTRA EN BERGKAMP

Voorgesteld 3 juli 2014
De Kamer,
gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het cruciaal is, de besluitvorming rond de overheveling van de langdurige ggz voor het einde van de zomer af te ronden om zodoende cliënten tijdig duidelijkheid te geven en partijen voldoende tijd te geven om de inkoop voor 2015 vorm te geven;

overwegende dat dient te worden voorkomen dat in korte tijd meerdere malen met kwetsbare cliënten wordt geschoven;

verzoekt de regering, de driejaarsgrens niet te laten gelden voor mensen die op 31 december 2014 al een zzp GGZ-B hebben in de AWBZ, maar deze mensen op 1 januari 2015 rechtstreeks over te laten gaan naar de Wlz,

en gaat over tot de orde van de dag.

Pia Dijkstra Bergkamp 

Bron: ggznederland.nl 

Dit bericht is 2734 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail