“Happylessen tegen depressie hebben zin”

Facebooktwitterlinkedinmail
depressie jeugd

Vooral meisjes en leerlingen met depressieklachten lijken baat te hebben bij Happylessen. Dat blijkt uit onderzoek onder 373 VMBO-leerlingen uit de Haagse krachtwijk Zuidwest.

Zij werkten in 2011-2012 aan hun psychische conditie in het kader van het Happyles-project, een online schoolprogramma ter bevordering van mentale veerkracht en ter voorkoming van depressie bij (V)MBO leerlingen. De lessen werden gegeven door professionals van De Jutters, centrum voor jeugd-ggz in Den Haag. Het rapport wordt vandaag door Jan Walburg, directeur van het Trimbos-instituut, overhandigd aan de Haagse wethouder Volksgezondheid Rabin Baldewsingh.

Het project in Den Haag was bedoeld om een bijdrage te leveren aan het terugdringen van gezondheidsachterstand in de Haagse wijk Zuidwest op het onderdeel psychisch welbevinden van VMBO-leerlingen. De wijk wordt gekenmerkt door lage inkomens, hoge werkloosheid en een laag opleidingsniveau. Scholen in achterstandswijken hebben vaak te maken met een verhoogd niveau van psycho-sociale problematiek onder de leerlingen, van schoolverzuim en vroegtijdig schoolverlaters. Het Happyles-onderzoek toonde dit ook aan: 27 procent van de 373 leerlingen had op de voormeting symptomen die kunnen wijzen op een (sub)klinische depressie, tegen 22 procent landelijk gemiddeld. Het percentage leerlingen met ernstiger klachten lijkt ook bovengemiddeld hoog (4,5% versus 14%).

Significante toename welbevinden en afname depressieklachten
Na afloop van de Happylessen bleek er volgens de Happylestest bij meisjes een significante toename van welbevinden en afname van depressieklachten te zijn. Daarnaast leken leerlingen die op de voormeting depressieklachten hadden, ook baat te hebben bij de Happylessen. Bij jongens werd geen verschil gevonden voor en na de Happylessen. Ook werd er geen positieve verandering gevonden in schoolprestaties, schoolverzuim en middelengebruik. De Happylestest werd als input gebruikt voor het persoonlijk adviesgesprek op school met een preventiemedewerker van De Jutters. Tien procent van de leerlingen werd op basis hiervan doorverwezen naar een hulpaanbod binnen de jeugdzorgketen. Het Happyles-programma werd zowel door leerlingen als professionals positief gewaardeerd.

Happyles-project in Den Haag
De Happylessen werden op de Haagse VMBO-scholen aangeboden in het voorjaar van 2011 en het najaar van 2012. De deelnemers waren vooral 12-14-jarigen, afkomstig van alle VMBO-niveaus en 80 tot 90 procent van de deelnemers was van allochtone komaf.

Happyles is een online stepped-care aanbod voor jongeren tussen de 13-25 jaar ter bevordering van psychische gezondheid en ter voorkoming van depressie. Het aanbod omvat een klassikale discussieles over geluk, e-learninglessen met opdrachten over mentale veerkacht, een Happylestest en voor jongeren met een verhoogd risico op depressieklachten is er een groepscursus in chatbox begeleid door een ggz-preventiewerker. Na de Happylessen en Happylestest kregen alle jongeren een persoonlijk adviesgesprek op school en werden zorgleerlingen doorverwezen naar passend hulpaanbod. Het onderzoek naar het Happyles-project is gefinancierd door Fonds Psychische Gezondheid.

Het Happylesproject loopt door in Den Haag, bij De Jutters. Het Trimbos-instituut streeft naar een bredere uitrol van Happyles binnen een gerandomiseerde trial, zodat effecten van het programma op korte en langere termijn vastgesteld kunnen worden.

Bron: trimbos.nl

Dit bericht is 5928 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail