Grote verschillen in budgetten jeugdhulp in 2016

Facebooktwitterlinkedinmail

Jeugd-en-gezin3

7 juli 2015 – Volgend jaar wordt het jeugdhulpbudget van 65 gemeenten met meer dan 20 procent gekort door de invoering van het zogenoemde objectieve verdeelmodel. Andere gemeenten krijgen juist veel meer budget. Dat blijkt uit een analyse en toelichting van de cijfers uit de zogenaamde meicirculaire op de website Voordejeugd.nl.

Dit jaar krijgen gemeenten nog geld op basis van uitgaven die ze in het verleden deden. Vanaf 2016 start de invoering van verdeelmodellen die zijn gebaseerd op wat gemeenten op basis van objectieve criteria nodig hebben. Dat proces is in 2019 voltooid maar de grootste verschuiving vindt in 2016 plaats.

In 2019 krijgen alle gemeenten een korting op het budget van 7,1 procent. Van de grote steden leveren Utrecht en Amsterdam 5,8 en 5 procent in, Rotterdam en Den Haag krijgen 5,7 en 7,5 procent meer. Onderzoeksbureau Cebeon ontwikkelde het objectieve verdeelmodel voor de jeugdhulpbudgetten.

Bron: nji.nl Binnenlands Bestuur; Voordejeugd.nl

Meer informatie
Toelichting jeugdbudget op Voordejeugd.nl

Dit bericht is 853 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail