GGZ Nederland steunt vereenvoudiging complex declaratiesysteem

Facebooktwitterlinkedinmail

declaratie

Vanmiddag is het NZa rapport naar financiële onregelmatigheden in verschillende zorgsectoren gepresenteerd. Minister Schippers en staatssecretaris Van Rijn hebben de NZa eind 2013 gevraagd onderzoek te doen naar de kwetsbaarheden en de omvang van fraude in de zorg. Het rapport laat zien hoe ongelooflijk complex het declaratiesysteem en de huidige regelgeving is geworden. De regels zijn inmiddels zo complex, dat ze haast onuitvoerbaar zijn. De minister erkent dat er niet altijd voldoende aandacht is geweest voor de impact daarvan op de administratieve processen.

Voor de medisch specialistische zorg en de ggz liggen er inmiddels goede plannen van aanpak om de correctheid van declaraties te verbeteren. Hierover is de afgelopen maanden uitgebreid overlegd met de NZa, het ministerie van VWS en zorgverzekeraars. Er zijn o.a. afspraken gemaakt over zelfcontroles en heldere regelgeving vooraf.

De NZa geeft in haar rapport aanbevelingen om onregelmatigheden en kwetsbaarheden weg te nemen. Een aantal aanbevelingen wordt al meegenomen in lopende trajecten om de aanpak van fouten te versterken.

Jacobine Geel, voorzitter GGZ Nederland: ‘Dit rapport nodigt uit om de aanpak en aanbevelingen samen uit te werken. We moeten streven naar een vereenvoudiging van het systeem en heldere afspraken maken over wat vergoed wordt en op welke basis. De sector is hier al een tijd mee aan de slag en dit rapport is een aanmoediging om de samenwerking met alle partijen op dit punt te intensiveren. Uiteindelijk moet het toezicht van de NZa bijdragen aan doelmatige en betaalbare zorg voor de patiënt.’

Bron: ggznederland.nl 

Dit bericht is 1785 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail