GGZ Nederland: het tempo en de richting van transitie WMO baren zorgen

Facebooktwitterlinkedinmail

Wmo-loket smal

Toegang en continuïteit van zorg nog onvoldoende op orde

Zowel bij beschermd wonen, als bij extramurale voorzieningen ervaren leden van GGZ Nederland en de RIBW-alliantie knelpunten rond de instroom van nieuwe Wmo-cliënten. Maar ook na het keukentafelgesprek geeft de meerderheid van de respondenten aan dat er problemen zijn met de toeleiding. Bij beschermd wonen worden daarnaast knelpunten in de uitstroom geconstateerd, doordat er onvoldoende geschikte en betaalbare woningen beschikbaar zijn.

Administratieve lasten nemen toe

Bijna alle respondenten geven aan dat de administratieve lasten zijn toegenomen ten opzichte van februari 2015. Iets minder dan de helft van de respondenten kan met hun belangrijkste gemeente onderling elektronisch gegevens uitwisselen. GGZ Nederland pleit daarom opnieuw voor standaardisering en uniformering, zodat de extra tijd en middelen die op dit moment aan de administratie worden besteed ten goede komen aan waar ze voor bedoeld zijn: goede zorg en ondersteuning voor kwetsbare burgers in onze maatschappij.

Inhoud moet leidend zijn

Bijna alle respondenten hebben in 2015 moeten bezuinigen. Maatregelen die lidinstellingen nemen zijn onder andere vernieuwingen doorvoeren in het aanbod en minder personeel in dienst nemen. GGZ Nederland maakt zich zorgen over het tempo en de richting waarop de transitie op dit moment voor burgers met een psychische kwetsbaarheid gestalte krijgt. De meeste gemeenten zijn nog niet in staat geweest om volwaardig beleid voor burgers met een psychische kwetsbaarheid te formuleren en uit te voeren.

Stelselverantwoordelijkheid

Woensdag 9 september bespreekt de Tweede Kamercommissie voor VWS met staatssecretaris Van Rijn de voortgang van de decentralisatie van zorg naar de Wmo. Samen met de RIBW Alliantie en de Federatie Opvang stuurde GGZ Nederland de Kamerleden een brief waarin we onze bevindingen uit de monitor delen. Ook vragen we de Kamerleden het gesprek aan te gaan over de stelselverantwoordelijkheid van het ministerie van VWS.

Bron: ggznederland.nl 

Dit bericht is 557 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail