GGZ Nederland herkent probleem Jeugdzorg Nederland rond inkoop jeugdhulp

Facebooktwitterlinkedinmail

Jeugd-en-gezin3

Op donderdag 28 augustus luidde Jeugdzorg Nederland de noodklok over de inkoop van jeugdzorg: driekwart van de jeugdzorginstellingen heeft nog geen zicht op het budget in 2015. De deadline van staatssecretaris Van Rijn dat er 1 augustus duidelijkheid zou zijn voor aanbieders in de meeste gemeenten is niet gehaald. Jeugdzorg Nederland bepleit een noodwet om te voorkomen dat de beschikbaarheid van zorg voor kinderen en ouders verloren gaat en de continuïteit van zorg niet gegarandeerd kan worden.

De staatssecretarissen Van Rijn (VWS) en Teeven (VenJ) hebben inmiddels bericht dat ze van 11 van de 42 jeugdhulpregio’s meer zekerheid willen krijgen over de continuïteit van zorg. De doorlichting van de stand van zaken door de rijksoverheid kan leiden tot noodzakelijke vervolgstappen om de continuïteit van zorg voor kinderen te borgen. Ook de VNG heeft gereageerd met het bericht dat wethouders kinderen niet tussen wal en schip laten vallen. In het bericht van de VNG komt tot uiting dat er extra inzet nodig is op de bovenregionale inkoop van gespecialiseerde jeugdhulp. Rijk en VNG zetten extra in op coördinatie van bovenregionale zorg. Instellingen die verwachten niet meer in staat te zijn essentiële functies te kunnen uitvoeren, kunnen zich melden bij de Transitieautoriteit Jeugd. De TAJ zal met het ministerie optreden om het voortbestaan van deze functies te garanderen.

GGZ Nederland herkent het beeld dat gemeenten de deadline van 1 augustus niet hebben gehaald, waardoor aanbieders van jeugd-ggz nog geen duidelijkheid hebben over budgetten voor 2015. Er zijn enkele contracten gesloten, maar in de meeste regio’s loopt het inkoopproces moeizaam of moet zelfs nog gestart worden. Ook de noodzaak voor meer coördinatie op bovenregionaal zorgaanbod onderschrijven wij. De huidige inkooppraktijk leidt tot enorme bureaucratie en de grote verschillen tussen gemeenten zijn niet te behappen. Hierover houden wij momenteel  een inventarisatie onder de leden naar de stand van zaken. GGZ Nederland steunt het voorstel van Jeugdzorg Nederland voor veel meer landelijke regie en bestuurlijke afspraken. Samen met Jeugdzorg Nederland, VGN en VOBC en de kinderombudsman hebben wij eerder voorstellen gedaan om te komen tot een continuïteitsplan met een overgangstermijn van drie jaar. Dit plan zou het uitgangspunt kunnen vormen voor die bestuurlijke afspraken.

Bron: ggznederland.nl 

Dit bericht is 2853 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail