GGZ in Nederland innovatief, koploper in e-health, teveel klinische bedden en te weinig ondersteuning huisarts

Facebooktwitterlinkedinmail

huisarts

Nederland is wereldleider op het gebied van e-health bij psychiatrische hulp, zo blijkt uit onderzoek van OESO, maar Huisartsen in Nederland krijgen te weinig ondersteuning bij de aanpak van psychosociale problemen.

De geestelijke gezondheidszorg in Nederland is internationaal gezien van hoog niveau en innovatief. Dat blijkt uit twee vandaag gepubliceerde rapporten van de OESO, de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling, over de stand van de geestelijke gezondheidszorg.

Nederland heeft volgens de OESO veel voortgang geboekt in hervorming van de ggz en uitkomstgericht werken. Speciale complimenten en internationale hoge waardering is er voor het programma ‘Resultaten Scoren’, dat zich specialiseert in kennis op het gebied van ‘evidence-based’ behandelmethodes van verslavingszorg. Nederland is wereldleider op het gebied van e-Mental Health en heeft cliëntenparticipatie goed georganiseerd. De OESO complimenteert Nederland ook met het systeem van dbc’s en prestatie-indicatoren.

Wel signaleert de OESO dat we in Nederland nog altijd een relatief hoog aantal klinische bedden kennen in vergelijking met andere landen. De leden van GGZ Nederland werken momenteel hard om dat aantal te verminderen en patiënten meer in hun eigen omgeving te behandelen. De onderzoekers erkennen deze inspanningen.

Huisarts
Speciale aandacht van de OESO is er voor de rol van de huisarts. De onderzoekers waarschuwen dat huisartsen in Nederland te weinig ondersteuning krijgen bij de aanpak van psychosociale problemen. Dat is zorgelijk gezien hun rol als poortwachter van het zorgstelsel en de hoge ziektelast van mentale aandoeningen. De zorgen over de ondersteuning van de huisarts sluiten aan bij recent door GGZ Nederland en de LHV geconstateerde problemen rond doorverwijzing van patiënten naar de basis-ggz en gespecialiseerde ggz.

Jeugd
De OESO signaleert verder dat er weinig tot geen onderzoek bekend is in Nederland naar psychische stoornissen bij jongeren. Er is geen informatie over trends en hoe vaak stoornissen voor komen  bij jongeren tot 18 jaar. Ook ontbreekt kennis over verschillen hierin bij subgroepen zoals kinderen van immigranten en niet-immigranten.

Onderbehandeling depressie 
Een ander punt van zorg van de OESO zijn de investeringen in de ggz. Die blijven achter bij de te winnen opbrengsten. Zo is depressie in Nederland de ziekte met de hoogste ziektelast (8,2%) nog voor kanker of hart- en vaatziekten. Depressie zorgt voor 12 miljoen extra ziektedagen, dit kost Nederland elk jaar € 2,7 miljard. De kosten voor behandeling zijn relatief gering, maar 1% van het totale gezondheidszorgbudget.

Via GGZ Connect vindt u de originele rapporten.

Bron: ggznederland.nl 

Dit bericht is 2673 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail