Ggz-aanbieders richten forensisch instituut op

Facebooktwitterlinkedinmail

forensische-zorg

De ggz-instellingen De Kijvelanden, Altrecht en Parnassia willen een gemeenschappelijke onderneming oprichten. Deze krijgt de naam Forensisch Psychiatrische Combinatie Randstad ( FPCR). In de nieuwe organisatie willen de drie ggz-instellingen gezamenlijk forensische psychiatrie aanbieden.  In de Combinatie laten de instellingen drie bedrijfsonderdelen met elkaar fuseren: FPC de Kijvelanden, Palier en Altrecht Aventurijn. Ze hebben dit 18 november gemeld aan de Autoriteit Consument en Markt (ACM).

De drie zorgaanbieders behandelen mensen die ernstig grensoverschrijdend of ontwrichtend gedrag vertonen. Daarmee vormen de patiënten een gevaar voor zichzelf, voor anderen om hen heen of voor de samenleving. De onderliggende problematiek bestaat altijd uit een psychiatrische stoornis, eventueel in combinatie met verslavingsproblematiek of andersoortige stoornissen. Wetenschappelijk onderzoek is volgens de partijen een belangrijk onderdeel binnen de nieuwe zorgcombinatie.

Kijvelanden

De Kijvenlanden biedt regionaal en landelijk klinische forensisch psychiatrische zorg voor volwassen. Daarnaast biedt De Kijvenlanden  niet-klinische forensisch psychiatrische zorg in de regio’s Rotterdam, Breda, Dordrecht en Tilburg.

Altrecht

Altrecht biedt GGZ, orthopsychiatrie, forensisiche psychiatrie en zorg voor patiënten met een verstandelijke beperking in combinatie met een psychiatrische en/of gedragsstoornis. De kernregio van Altrecht is de regio Utrecht.

Parnassia

Parnassia: biedt ggz, verslavingszorg, forensische psychiatrie en woonbegeleiding met name in de regio’s Haaglanden, Rotterdam-Rijnmond en Noord-Holland.

Dit bericht is 3134 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail