Gezocht: teams in de JGZ voor praktijktest richtlijn autisme

Facebooktwitterlinkedinmail

AF1032 iStock_000011377420Medium220.ashx

Op 14 maart start de praktijktest van de gebruikersversie van de richtlijn autismespectrumstoornissen (ASS) bij kinderen en jongeren. Hiervoor zijn we op zoek naar twee teams werkzaam in de jeugdgezondheidszorg met de doelgroep 4-19 jaar.

Gebruikersversie richtlijn ASS bij kinderen en jongeren
De gebruikersversie doet aanbevelingen voor signalering en begeleiding van ASS bij kinderen en jongeren van 0-19 jaar en is bedoeld voor artsen, verpleegkundigen en doktersassistenten werkzaam in de jeugdgezondheidszorg (JGZ).

De gebruikersversie van de richtlijn heeft een multidisciplinair karakter en kenmerkt zich door de aandacht die besteed wordt aan de samenwerking in de zorgorganisatie, waaronder doorverwijzing en coördinatie van zorg en het benutten van expertise van aanpalende disciplines, zoals huisarts, kinderartsen, kinderpsychiaters, psychologen en (ortho)pedagogen, bijvoorbeeld voor nadere diagnostiek.

Op zoek naar twee teams
Voor de praktijktest zijn we op zoek naar twee teams werkzaam in de JGZ met de doelgroep 4-19 jaar. In de teams werken artsen, verpleegkundigen en eventueel doktersassistenten samen. In de praktijktest werkt een team vanuit de organisatie aan één of enkele aanbevelingen naar keus, van maart tot juli 2013. Het doel van de praktijktest is het in kaart brengen van de haalbaarheid, de uitvoerbaarheid en de voorwaarden voor het opvolgen van de aanbevelingen uit de gebruikersversie. Op basis van deze inzichten wordt de richtlijn aangepast en een definitieve versie gemaakt. De praktijktest is mogelijk door financiering van ZonMw, programma Richtlijnen Jeugdgezondheidszorg.

Deelname
Voor deelname aan de praktijktest ontvangt de organisatie € 10.000,-, waarvoor een contract wordt opgesteld.

Voor informatie of deelname kunt u terecht bij Henny Sinnema, wetenschappelijk medewerker Trimbos-instituut, 030-2959225; hsinnema@trimbos.nl

Dit bericht is 3693 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail