Gezinspoli start in regio Eindhoven; geïntegreerde aanpak bij psychische problemen

Facebooktwitterlinkedinmail

gezin

Psychische problematiek bij ouders of kinderen heeft vaak impact op het hele gezin. Dan kan het prettig zijn als de specialistische hulp vanuit één plan geboden wordt. Daarvoor is de Gezinspoli.

De Gezinspoli brengt samenhang in de specialistische behandeling en begeleiding van individuele gezinsleden om het gezin een nieuw perspectief te bieden. Als in een gezin één of meer gezinsleden last hebben van psychische problemen en er verschillende hulpverleners betrokken zijn kan het beter zijn als de hulp vanuit één plan geboden wordt. Vanaf nu biedt de Gezinspoli een helpende hand aan deze gezinnen en de hulpverleners.

GEZINSPLAN
De Gezinspoli spreekt de taal van gezinsleden. De poli richt zich op wat er gedaan kan worden om het gezinsleven plezieriger te maken in plaats van praten over diagnose en behandeling. Behandelingen kunnen vervolgens op een samenhangende manier uitgevoerd worden onder de paraplu van de Gezinspoli.

De aanpak is praktisch. Met de gezinsleden wordt een ‘gezinsplan’ gemaakt. Door dit plan zijn de hulpverleners op de hoogte van elkaars aanwezigheid, doelen, aanpak, resultaten een tijdspad. Het gezin bepaalt zelf hoe en hoe intensief de hulp wordt ingezet.

Daarnaast biedt de poli snelle onafhankelijke consultatie aan verwijzers en hulpverleners. En leidt toe naar breed specialistisch behandelaanbod van de aangesloten partners. In alle gevallen zorgt de Gezinspoli voor de afstemming van de verschillende activiteiten en de verbinding binnen het gezin. 

SAMEN WERKEN
De Gezinspoli is een coproductie van GGzE Centrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie, GGzE Volwassenenzorg, Combinatie Jeugdzorg en Regionaal Centrum OPSY. De Gezinspoli is een betrouwbare samenwerkingspartner voor generalistische hulpverleners in de wijk of in de gemeente die zicht hebben op de gezinnen. En voor huisartsen, jeugdartsen en andere zorgprofessionals.

AANMELDEN

Voor meer informatie of voor aanmeldingen kan contact opgenomen worden met de Gezinspoli: (040) 261 35 50. Kijk voor meer informatie op www.gezinspoli.nl

Dit bericht is 3110 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail