Gezamenlijk brief GGZ Nederland, LPGGZ, NIP en NVvP over eigen bijdrage jeugd-GGZ

Facebooktwitterlinkedinmail

depressie, jeugd

Aan het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport T.a.v. de heer drs. L.A.M. van Halder

Vanaf 1 januari geldt voor alle zorg die onder de Jeugdwet valt een eigen bijdrage voor kinderen die moeten verblijven in een instelling. Die eigen bijdrage kan oplopen tot € 1500 per jaar, afhankelijk van de leeftijd. Dat geldt ook voor kinderen die als gevolg van een psychische aandoening niet langer thuis kunnen of mogen zijn omdat voor hun behandeling een klinische setting noodzakelijk is. Dit geldt zowel voor dag- als nachtplaatsingen en komt bovenop de kosten die een behandeling voor ouders zowel al met zich meebrengt, zoals reis- en verblijfskosten.

Wij hebben ernstig bezwaar tegen deze regeling. Het is discriminerend en stigmatiserend naar voor deze groep ernstig zieke kinderen. Nergens in de somatische zorg worden dergelijke bijdragen gevraagd. In de Zorgverzekeringswet zijn kinderen juist vrij van premie en eigen risico. Wij vinden deze maatregel en dit onderscheid tussen kinderen met een psychische en somatische ziekte onaanvaardbaar. Een (psychische) ziekte en een klinische opname zijn geen keuze. Er is geen onderzoek gedaan naar het effect van deze eigen bijdrage op de toegankelijkheid van zorg en ook niet naar de betaalmogelijkheden van en koopkrachteffecten voor ouders.

Materieel gaat deze eigen bijdrage om een klein bedrag ten opzichte van het macrobudget. Uitgaande van ongeveer 1.500 klinische plaatsen in de kinder- en jeugd-ggz gaat het om een opbrengst van maximaal € 1,5 miljoen. Vanwege het overgangsrecht, waardoor de huidige kinderen in zorg zijn uitgezonderd van deze regeling, in het eerste jaar nog veel minder.

De uitvoeringskosten voor de regeling zijn waarschijnlijk hoger. Bovendien is hiervoor nog niets voorbereid in de uitvoering en ICT. Voor gezinnen kan de eigen bijdrage echter wel oplopen tot zo’n € 1.500 per kind per jaar.

Wij verzoeken u dan ook dringend deze regeling niet in uitvoering te brengen. De toelichting op het besluit Jeugdwet geeft de ruimte om van de inning van ouderbijdrage af te zien als dat zou leiden tot een onbillijkheid van overwegende aard.
Uiteraard zijn wij graag bereid met u mee te denken over oplossingen.

Wij merken dat de onrust bij ouders en kinderen enorm toeneemt nu de start van de nieuwe Jeugdwet dichterbij komt en consequenties zoals deze duidelijk worden. Wij willen graag voorkomen dat de onrust over deze, materieel kleine maar qua impact op de zorg grote, regeling escaleert en daarmee de transitie en transformatie van de Jeugdwet verder bemoeilijkt. Vandaar dat wij hopen dat een snelle reparatieactie mogelijk is.

Met vriendelijke groet,
mede namens het LPGGz, de NVvP en het NIP

Ir. P.M. van Rooij, directeur GGZ Nederland.

Dit bericht is 2104 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail