Generalistische Basis GGZ aangevuld met nieuw zorgproduct: UMAMI

Facebooktwitterlinkedinmail

IMG_13092

Zorgverzekeraar VGZ heeft samen met een aantal ggz-aanbieders een nieuw product voor de generalistische basis ggz (GBGGZ) ontwikkeld.
Het product ‘UMAMI’(staat voor de 5de smaak, de smaak die alles versterkt)) wordt de vijfde prestatie in de GBGGZ. Deze prestatie maakt mogelijk dat meer intensieve behandelingen zoals Psychotherapie volgens de richtlijnen uitgevoerd kunnen worden in de GBGGZ. Het tarief van deze prestatie is gebaseerd op een ureninzet van 1300-1800 minuten.

Samen met ggz-aanbieders Mentaal Beter, HSK, Reinier van Arkel, GGZ-NHN, Iriszorg, Mondriaan, Amicipsychologen en Ypse is zorgproduct UMAMI ontwikkeld. Hierdoor is het mogelijk dat meer mono disciplinaire behandelingen volgens de vigerende richtlijnen uitgevoerd kunnen worden in de Generalistische Basis GGZ. ​Hierbij gaat het bijvoorbeeld over de langer lopende psychotherapeutische behandeling voor depressie en angst. Met dit extra product wil VGZ mogelijk maken dat bepaalde patiënten, die qua zorgzwaarteprofiel in de gespecialiseerde ggz vallen, in de basis GGZ behandeld kunnen worden. Hiermee ontstaat een oplossing voor het probleem dat behandelaren deze patiënten moeten doorverwijzen naar de Gespecialiseerde GGZ. Ook is het mogelijk om voor dit product  specifieke afspraken rondom het hoofdbehandelaarschap te maken.

De Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA) heeft inmiddels goedkeuring verleend en hiermee toestemming gegeven aan VGZ en de betrokken zorgaanbieders om afspraken te maken over de inzet van deze vijfde prestatie. Op dit moment wordt de prestatiecode ontwikkeld zodat er ook daadwerkelijk gedeclareerd kan worden.

UMAMI nog niet voor alle aanbieders en zorgverzekeraars toegankelijk

In 2015 zal UMAMI alleen bij de op dit moment aangesloten partijen worden ingekocht. Later in het jaar wordt door VGZ gekeken of UMAMI ook voor andere aanbieders toegankelijk wordt. Ook voor 2016 zal nog gekeken moeten worden hoe- en bij welke aanbieders het product ingekocht gaat worden. Dit zal terugkomen in het inkoopbeleid van VGZ welke, net als door de andere zorgverzekeraars, op 1 april gepubliceerd wordt. Of het product ook door andere zorgverzekeraars zal worden ingekocht is nog niet bekend. Het NIP blijft hierover in gesprek met verzekeraars.

NIP positief over nieuwe zorgproduct

Het NIP is positief over de invoering van het nieuwe zorgproduct. Al geruime tijd geven professionals in het veld aan dat de huidige productenstructuur niet volledig aansluit op de praktijk. Dit signaal werd zowel bevestigd in de rapportage van de monitor GBGGZ van VWS als in het onderzoeksrapport ‘Ervaringen met het zorgstelsel en het inkoopbeleid van verzekeraars’, welke het NIP eind 2014 heeft uitgezet onder zijn leden. In dat onderzoek kwam namelijk naar voren dat men binnen de bestaande zorgproducten niet altijd een adequate behandeling kan bieden. Een vijfde product met een uitgebreidere ureninzet kan mogelijk maken dat gepaste zorg op de juiste plaats kan worden aangeboden.

  • Lees hier tweede rapportage Monitor GBGGZ (VWS)
  • Lees hier het onderzoek ‘Ervaringen met het zorgstelsel en het inkoopbeleid verzekeraars’ (NIP)

Bron: psynip.nl / vgz.nl 

Dit bericht is 11783 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail