Gehoorproblemen geassocieerd met depressie 

Facebooktwitterlinkedinmail

gehoor, oor, doof

Er lijkt een verband te bestaan tussen slechthorendheid en het vóórkomen van depressie. Dat suggereert een studie gepubliceerd in JAMA Otolaryngology – Head & Neck Surgery (2014; epub 6 maart).

Chuan-Ming Li van National Insitutes of Health (VS) en collega’s bestudeerden de prevalentie van depressie bij slechthorenden met behulp van data uit ‘NHANES’. Voor deze Amerikaanse studie uit 2005-2010 gaven de 18.318 volwassen deelnemers onder meer aan of zij last hadden van gehoorproblemen en vulden zij de PHQ-9-vragenlijst in over depressieve stoornissen. Bij 70-plussers werd tevens een audiometrisch onderzoek uitgevoerd.

Bij de mensen die last hadden van beperkte of ernstige slechthorendheid was de prevalentie van matige tot ernstige depressie 11,4%, terwijl 5,9% van de mensen zonder gehoorproblemen depressief was. Na controle voor verstorende factoren was, ten opzichte van mensen met een uitstekend gehoor, het risico op depressie 1,4 keer hoger bij patiënten met een goed gehoor, 1,7 keer bij mensen met enige gehoorproblemen, 2,4 keer voor matige slechthorendheid en 1,5 keer bij ernstige gehoorproblemen. Bij patiënten die doof waren (0,2%) zagen de onderzoekers geen verhoogd risico. Uit het audiometrisch onderzoek bleek dat matige gehoorproblemen met name bij oudere vrouwen gerelateerd zijn aan depressie.

Sociale isolatie als gevolg van de gehoorproblemen is mogelijk een belangrijk mechanisme achter de verhoogde kans op depressies, denken Li et al. Zij raden zorgverleners aan om bewust te zijn van een mogelijk verhoogd risico op depressie bij patiënten met slechthorendheid.

Bron: nodea.nl 

Dit bericht is 5077 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail