Geen schoolplek voor slimme autist

Facebooktwitterlinkedinmail

schoolklas_500_1

Veel slimme kinderen met autisme zitten noodgedwongen thuis, omdat de school geen begeleiding biedt.

Voor slimme kinderen met autisme is er nauwelijks passend voortgezet onderwijs te vinden. De ”autipluskinderen”, die slim genoeg zijn, zouden met wat extra begeleiding het prima kunnen redden op een reguliere school. Maar goede en deskundige begeleiding ontbreekt echter op de meeste scholen. Veel van deze jongeren krijgen daardoor onderwijs onder hun niveau of zitten zelfs noodgedwongen thuis. In de regio Utrecht mist meer dan de helft van deze autipluskinderen hierdoor schoolonderwijs.

De roep van ouders voor een aparte school voor autisten wordt steeds groter. Zo’n school zou de kinderen een veiliger leerklimaat kunnen bieden dat past bij autisme. Ook het niveau van het onderwijs zou beter kunnen aansluiten bij het niveau en de talenten van de kinderen. Verder kan extra aandacht geschonken worden aan het zich staande houden in de maatschappij en het stimuleren van bepaalde levensvaardigheden.

School voor autisten

In Utrecht heeft een groep ouders inmiddels concrete plannen over de oprichting van zo’n school.
“We noemen onze school het Stad en Land-College, omdat we stad en land moeten af zoeken om een plek te vinden voor onze kinderen. Maar we doen het niet alleen niet voor onze kinderen, het gaat er ook om dat ze niet thuis komen te zitten. Want dan worden het zorggevallen, met wajong-uitkering. Als ze naar school gaan worden het hele interessante burgers voor de samenleving.” zegt Suzanne Boomsma, initiatiefnemer van Stichting Autipassend Onderwijs.

Een aanvraag voor de school ligt bij het ministerie van Onderwijs. Als die instemt met initiatief moet ook de gemeente nog groen licht geven. Naar verwachting komt het antwoord van het ministerie in mei.
In de regio Utrecht wonen zo’n 200 tot 300 kinderen die voor de nieuwe school in aanmerking komen, denken de initiatiefnemers.

De landelijke website Ouders voor AutiPassend Onderwijs biedt meer informatie.

Bron: http://www.autipassendonderwijsutrecht.nl/

Dit bericht is 6132 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail