Geen e-health? Geen verlenging contract!

Facebooktwitterlinkedinmail

e-health

Zorgaanbieders verplicht tot e-health

Zorginkopers verlangen steeds vaker dat e-health een betekenisvolle functie heeft in het zorgproces.
Doen zorgaanbieders daar niet aan mee, dan krijgen zij geen contract meer. Dat zegt Hans Hopmans, senior manager strategie en inkoopontwikkeling bij Achmea Zorg & Gezondheid, in Zorgvisie ict magazine van mei 2014.

Hopmans zegt in het magazine dat niet alle zorgverleners bereid zijn om hun hele zorgproces te veranderen omdat er nieuwe technologie beschikbaar is. Om die reden gaan zorgverzekeraars de komende jaren zorgverleners verleiden  over te stappen. Daarnaast wordt het inkoopbeleid ‘opduwend’.

‘Er komt een moment dat we tegen zorgverleners zeggen dat ze nog een of twee jaar de tijd hebben en daarna een zorgproces moeten hebben waarin e-health een betekenisvolle functie heeft. Zorgverleners die niet meedoen, bieden we geen contract meer aan, die decontracteren we dus’, zegt Hopmans. De gesprekken tussen zorgverzekeraars over dat duwtje zijn in volle gang. Het precieze moment wordt met zorgverleners en patiëntenverenigingen afgestemd.

‘We worden strenger, maar we blijven fair. We willen zorgverleners de ruimte geven te transformeren, want dat kost tijd. De een is wat sneller dan de ander, dat geeft niet en is soms ook te billijken. Maar vroeg of laat moeten ze mee. We gaan niet toestaan dat relevante modernisering tegengehouden wordt. Het houdt een keer op.’

Bron: ggzplusnederland.nl 

 

Dit bericht is 2742 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail