Gebundelde kennis over aanpak ADHD voor gemeenten en zorginstellingen

Facebooktwitterlinkedinmail

adhd kind

Projectleiders van een vijftal ZonMw-projecten over ADHD hebben gezamenlijk een Verspreidings- en Implementatie Impuls gekregen om de verworven kennis gebundeld te verspreiden.

De kennisverspreiding zal zich niet beperken tot de uitkomsten van de vijf projecten, maar zich richten op een breder programma van kennisverspreiding. Doel hiervan is  te informeren over alle recente inzichten in empirisch ondersteunde methoden voor de diagnostiek en behandeling van ADHD. Kennis over methoden voor de diagnostiek en behandeling van ADHD zal steeds worden onderbouwd door middel van nationale en internationale richtlijnen en worden aangevuld met recente meta-analyses.

De kennisverspreiding richt zich op zorginstellingen aangesloten bij GGZ Nederland en gemeenten via de  bovenregionale samenwerkingsverbanden voor de transitie jeugdzorg.

Projectoverstijgend

In het kader van de afsluiting van het ZonMw-programma Zorg voor Jeugd wordt voor verschillende onderwerpen onderzocht of projectoverstijgende communicatie- en implementatieactiviteiten wenselijk zijn, zoals rond ADHD, kindermishandeling en Triple P.

Meer informatie:

Bron: zonmw.nl 

Dit bericht is 1924 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail