Frysk platform GGz-cliënten: in verweer komen tegen kabinetsplannen GGz

Facebooktwitterlinkedinmail

frysk

Het Frysk platform GGz-cliënten roept zorgaanbieders, hulpverleners, artsen en cliënten op om ‘in verweer’ te komen tegen de kabinetsplannen inzake de Jeugd en volwassen GGz.

Lees hier onder de oproep van het Frysk platform GGz-cliënten:

Duidelijk is geworden dat steeds meer artsen, zorgaanbieders, hulpverleners en cliënten zich af gaan zetten tegen een aantal kabinetsplannen inzake de GGz. Nu al is het zo dat de operationele besluiten worden genomen door politici en de zorgverzekeraars en eigenlijk niet meer door de zorgaanbieders/ hulpverleners of cliënt. Dat betekent dat, straks na de transitie, een cliënt afhankelijk wordt van de gemeenteambtenaar, zorgverzekeraar en vooral van het behandelplan die zij voor ogen hebben en past in het budget. Zorg wordt dus ondergeschikt gemaakt aan geld. Wat de Jeugd GGz betreft zie je dat er gemeenteambtenaren een stoomcursus van zes dagen krijgen om als kinderpsychiater te gaan fungeren. Een zeer slechte ontwikkeling! Het ligt eigenlijk voor de hand dat hetzelfde straks voor de volwassenen gaar gelden. Ook hier zijn cliënten straks afhankelijk van de gemeenteambtenaar en de zorgverzekeraar. Ook is het zo dat volgens het Regeerakkoord de naturapolis verplicht gaat worden en de restitutiepolis komt te vervallen, iets wat weinig mensen weten. Je wordt dus geacht te vertrouwen dat de Zorgverzekeraar het beste zal en kan kiezen of, bij wie en met welke behandeling men het beste geholpen kan worden. Een vrij keuze van een arts, hulpverlener of wie dan ook is er niet meer bij.

Dan is er ook nog de medezeggenschap. Het kan zo maar zijn dat de medezeggenschap, die nu nog bij de instellingen ligt in de vorm van een (centrale) cliëntenraad, ook over gaat naar gemeenten. Dat is iets waar je helemaal niet aan moet denken. In een gesprek wat wij eerder dit jaar hadden met beleidsmakers van VWS werd er door hen gepraat over participatieraden. Dit in plaats van Wmo-Adviesraden. In hetzelfde gesprek hebben wij als Frysk platform duidelijk aangegeven dat de medezeggenschap moet blijven waar het nu is. Bij een (centrale) cliëntenraad van de instellingen zelf. Over de medezeggenschap zal nog gesproken moeten worden in de Tweede Kamer en het is van groot belang dat we daar met ons allen ook bovenop zitten.

Daarom wil het Frysk platform GGz-cliënten een dringend beroep doen op een ieder om de handen ineen te slaan om deze doldwaze ideeën van dit Kabinet tegen te houden. Wat betreft het LOC Zeggenschap in zorg, hebben wij een groot vertrouwen dat zij zullen strijden voor bijvoorbeeld de medezeggenschap, maar in dit Kabinet is het vertrouwen naar het nulpunt gedaald!

Jaap Koome, Frysk platform GGz-cliënten

Wilt u reageren op deze oproep, geef dan uw reactie onder dit bericht, of praat mee op Twitter: @fryskplatform (zie kader rechts) of mail het Frysk platform op:Fryskplatformggzclienten2011@gmail.com

Dit bericht is 4392 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail